• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Nova Sončna elektrarna Elektro Kočevje na strehi skladišča Elektra Ljubljana

11. junij 2009

Nova sončna elektrarna pomeni pomemben korak pri uresničevanju začrtane strategije povečanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov. Proizvedena električna energija zadošča potrebam 6 gospodinjskih odjemalcev.

Generalni direktor Direktorata za energijo, Igor Šalamun, predsednik uprave Elektra Ljubljana d.d. Mirko Marinčič in direktorica podjetja Trimo, d.d. Tatjana Fink so na današnji svečanosti simbolično odprli novo Sončno elektrarno Elektro Kočevje.

Elektro Ljubljana se je kot prvo med slovenskimi distribucijskimi podjetji, posvetil gradnji sončnih elektrarn ter finančno in tehnično podprl izgradnjo prve sončne elektrarne v Sloveniji, priključene na distribucijsko omrežje. Nova Sončna elektrarna Kočevje pomeni nadaljevanje uresničevanja začrtane strategije povečanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov, ki ji sledi Elektro Ljubljana z lastno blagovno znamko Zelena energija, energija proizvedena iz obnovljivih virov. Hčerinsko podjetje Male hidroelektrarne (MHE), katerega osnovna dejavnost je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, je bilo ustanovljeno leta 2002, kot rezultat dolgoletnih prizadevanj varovanja okolja. Podjetje MHE že vrsto let pridobiva električno energijo iz desetih hidroelektrarn, v zadnjih letih pa se aktivno ukvarja z izgradnjo sončnih elektrarn, z izkušnjami tako na področju projektiranja kot tudi na področju izgradnje in vključevanja samih elektrarn v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.


V letošnjem letu je bila sprejeta odločitev za postavitev sončne elektrarne na strehi skladišča (delavnice in garaža) na dvorišču stavbe distribucijske enote Kočevje v Kočevju. Površina strehe, ki je opremljena s strešno kritino Trimo EcoSolar PV z integriranimi fotovoltaičnimi elementi, meri nekaj čez 1000 m2. Zaradi neoptimalne lege in tudi same oblike objekta je le polovica strehe prekrita s sončnimi celicami, kar predstavlja 20,4 kW inštalirane moči. Predvideva se letna proizvodnja električne energije v višini 20500 kWh, kljub majhnemu naklonu strehe in neidealni legi objekta. Omenjena proizvedena električna energija zadošča za potrebe 6 gospodinjskih odjemalcev.

V okviru sledenja cilju pridobivanja in promocije obnovljivih virov energije je Elektro Ljubljana, v lanskem letu, v sodelovanju s Srednjo šolo tehniških strok Šiška, zgradil sončno elektrarno moči 25,16 kW, ki služi predvsem za promocijo večjega izkoriščanja solarne energije ter za demonstracijske, raziskovalne in izobraževalne namene. Ker ima omenjena sončna elektrarna štiri različne postavitve fotovoltaičnih generatorjev je tudi izvrsten učni poligon, ki pomaga pri osveščanju mladine o pomembnosti uporabe obnovljivih virov energije ter ohranjanja okolja.

Elektro Ljubljana želi, tudi v prihodnje, povečevati aktivnosti na področju izgradnje sončnih elektrarn, z upoštevanjem vseh novih trendov v fotovoltaiki.

Dodatne informacije: Oddelek za odnose z javnostmi, mag. Violeta Irgl, 01 432 82 08 ali info@elektro-ljubljana.si