• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Odziv Elektra Ljubljana na odločbo UVK

11. junij 2009

V zvezi z odločbo Urada RS za varstvo konkurence glede podražitve cen električne energije za gospodinjske odjemalce s 1. 1. 2008, je družba Elektro Ljubljana prepričana, da je ves čas poslovala v skladu z zakonom in zato namerava odločbo UVK izpodbijati na Vrhovnem sodišču RS.

Glede na izjave v medijih v zvezi s ceno električne energije družba Elektro Ljubljana vztraja pri trenutno veljavni ceni in apelira, da odjemalci prejete položnice plačajo v celoti, saj pobot spornih terjatev ni mogoč. Vsa neplačila bo družba namreč izterjala v skladu z zakonom.

Pri določanju cene električne energije Elektro Ljubljana analizira razmere na področju nakupa in prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem glede na nove pogoje dobave v letu 2008 in razmere na trgu z električno energijo za dobavo v letu 2009. Cena bo zato odvisna od rezultatov pogajanj z dobavitelji in gibanja cen električne energije, na ceno pa bodo zagotovo vplivala tudi morebitna sodna prisojena vračila iz naslova dviga cen v januarju 2008.

S 1. 1. 2008 se je povečala povprečna cena oskrbe z električno energijo in sicer za dve postavki, za višjo regulirano ceno za uporabo omrežij, ki je enaka za vse potrošnike in na katero Elektro Ljubljana nima vpliva, in za višjo ceno električne energije, ki jo določa Elektro Ljubljana. Morebitna sporna podražitev se nanaša le na ceno električne energije. Podražitev električne energije s 1.1. 2008 v končnem računu v povprečju predstavlja nekaj več kot 3 odstotke celotnega zneska, glede na veljavno ceno oskrbe z električno energijo pred 1.1.2008. Cene električne energije so se povečale različno po posameznih elektrodistribucijskih podjetjih.

Poudariti je potrebno, da je na trgu približno 55 licenciranih ponudnikov električne energije, zaradi tržno popolnoma nezanimivih cen pa jo gospodinjstvom ponuja samo 5 distribucijskih podjetij, ki so v večinski državni lasti in so električno energijo dobavljala tudi pred odprtjem trga.

Družba Elektro Ljubljana poudarja, da je v prvem polletju 2008 navkljub januarskemu dvigu cen poslovala negativno. Cene električne energije na nabavnem trgu so se v minulem letu drastično zvišale in sicer za približno 40 odstotkov, Elektro Ljubljana pa je januarja cene dvignila za samo nekaj odstotkov in še od tega je del dviga cene predstavljala višja cena za uporabo omrežij in kot rečeno, na oblikovanje le-te družba nima vpliva.