• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Odziv na poziv Zveze potrošnikov Slovenije na novinarski konferenci (5. 10. 2009)

8. oktober 2009
Elektro Ljubljana je v letu 2008 subvencioniral ceno elektrike za gospodinjstva in s tem pridelal 4,6 milijona evrov izgube na segmentu gospodinjstev, se je na pavšalne ocene zveze potrošnikov odzvala uprava Elektra Ljubljana d.d., osrednje slovenske družbe za distribucijo električne energije. Z minimalno korekcijo cen v 2008 je družba samo delno uskladila cene elektrike z naraščajočimi nabavnimi cenami in jih tako dvignila zgolj na raven, ki je še omogočala normalno delovanje podjetja. Potrošniki so imeli na račun subvencioniranih cen zgolj korist, saj je Elektro Ljubljana za en kilovat električne energije plačal več, kot jo je zaračunal potrošnikom.

V zvezi s tiskovno konferenco Zveze potrošnikov Slovenije z dne 5. 10 2009 in informacijami, ki so bile posredovane javnosti želimo zainteresirani javnosti sporočiti nekatera dejstva:

 
Na novinarski konferenci Zveze potrošnikov Slovenije je bilo podano tolmačenje, da naj bi vsa distribucijska podjetja skupno “oškodovala” odjemalce za plačilo preveč plačane električne energije v višini 25 miljonov EUR. S takšno oceno domnevnih preplačil se ne strinjamo in ugotavljamo, da je znesek, ki ga navaja ZPS bistveno pretiran in po našem mnenju celo zavajujoč. Iz podatkov ZPS ni jasno, po kakšni metodologiji je bil izračun narejen, prav tako pa na Elektru Ljubljana d.d. nismo bili pozvani k predložitvi vsaj osnovnih parametrov, na podlagi katerih bi bilo mogoče pripraviti izračun. Že samo podatek, da je bila naša nabavna cena električne energija višja od prodajne cene, oziroma, da smo subvencionirali ceno elektrike za gospodinjstva, bi moral biti dovolj zgovorna.
 
V kolikor bi v času od 1.1.2008 do 31.10.2008 gospodinjskim odjemalcem zaračunavali pod pogoji ki so veljali od 1.4.2007 do 31.12.2007, bi za energijo gospodinstva plačala skupaj 2.602.518€ manj. Pri ostalih vpletenih podjetjih, ki so po obsegu poslovanja in ostalih parametrih manjša od naše družbe pa še  kvečjemu manj. To pomeni, da za vse distributerje skupno znesek povečanih prihodkov ne bi smel preseči 8 milijonov EUR.
 
Ob tem ni nepomembno dejstvo, da je naše podjetje na segmentu gospodinjskih odjemalcev kljub podražitvi v letu 2008 poslovalo z izgubo v višini 4,6 milijonov EUR. Že samo kazen, ki jo z odločbo izreka Urad za varstvo konkurence bistveno presega povečane prihodke iz naslova električne energije. Urada za varstvo konkurence je sicer Elektro Ljubljana d.d. izreklo globo v višini 3.533.418,00 EUR za pravno osebo in 21.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe. O domnevnem prekršku se sicer odloča v ločenem postopku, za katerega je pristojno drugo sodišče, ki pa o zadevi še ni odločilo.
 
Ponovno bi želeli opozoriti, da je bil višina dviga cen v “spornem obdobju”, to je v obdobju med 1.1. do 31.10.2008 po našem mnenju vsebinsko upravičena. Cene električne energije na nabavnem trgu so bile v času sklepanja nakupnih pogodb za leto 2008 veliko višje kot so znašale kljub podražitvi prodajne cene za gospodinjstva v obdobju 1.1.2008-31.10.2008, kar je razvidno iz priložene priloge. Elektro Ljubljana pa je januarja cene dvignila za samo nekaj odstotkov in še od tega je del dviga cene predstavljala višja cena za uporabo omrežij.  Kljub temu dejstvu, so bile cene za gospodinjske odjemalce oblikovane tako, da našemu podjetju niso prinašale dobička in so predstavljale le minimalno korekcijo, ki je v tistem času sploh še omogočala normalno poslovanje podjetja. Odjemalci tako sploh niso bili oškodovani, prej nasprotno - udeleženi so bili pri koristih preko (pre)nizke cene električne energije.
 
Glede samega sodnega postopka naj pojasnimo še, da so bile s sodbo Vrhovnega sodišča RS, U 5/2008-19 z dne 30.6. 2009  potrjene ugotovitve Urada za varstvo konkurence, da je pet elektrodistribucijskih podjetji pri višanju cen električne energije v novembru 2007 delovalo usklajeno. Zoper sodbo smo na Elektru Ljubljana vložili revizijo, postopek je v tem delu še v teku in za nas še ni zaključen.