• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Elektro Ljubljana od dvajsetega oktobra ponuja dva nova paketa oskrbe z električno energijo

20. oktober 2009

Elektra Ljubljana d.d. je razširil svojo ponudbo paketov z električno energijo. Odslej bodo poleg osnovne oskrbe z električno energijo in klasičnega dvotarifnega »Mojega paketa« ponujali – kot edini na slovenskem trgu – možnost tritarifnega obračuna električne energije ob delavnikih. MOJ PAKET 3T je oskrba z vnaprej znano ceno za električno energijo za izbrano časovno obdobje, namenjena vsem gospodinjstvom. Nespremenjena, garantirana cena za elektriko velja za celotno obdobje veljavnosti pogodbe. Paketa gospodinjstvom omogočata, da s prenosom dela porabe v določene ure v dnevu aktivno vplivajo na višino svojega mesečnega računa za elektriko.

»Želje in potrebe naših odjemalcev so glavno vodilo za naše delo in nenehno nadgrajevanje naše ponudbe. Dinamičen življenjski slog, ki je vse bolj prisoten v današnjem času in hitri tempo življenja, ki ga živimo od nas neprestano zahteva prilagajanja. V Elektru Ljubljana zato svojim odjemalcem nudimo nove, posebno prilagojene pakete, s katerimi jim omogočamo fleksibilnost in aktivni vpliv na višino mesečnega računa za električno energijo« je povedal predsednik uprave Elektra Ljubljana, mag. Mirko Marinčič.

»Z razvojem novih paketov za različne segmente gospodinjskih odjemalcev, smo se s tokratno ponudbo usmerili na večje porabnike električne energije. Ponudba novega paketa je z vidika funkcionalnosti in stroškovne učinkovitosti zanimiva za lastnike toplotnih črpalk, lastnike večstanovanjskih hiš, uporabnike sistemov ogrevanja in hlajenja, ki kot edini ali dopolnilni vir uporabljajo električno energijo, skratka za segment gospodinjskih odjemalcev, ki želijo imeti boljši nadzor nad svojo porabo,« je še pojasnil izvršni direktor organizacijske enote nakup in prodaja električne energije, mag. Gregor Božič.

OPIS PAKETOV:

MOJ PAKET 3T ENOJNI je namenjen večjim gospodinjskim odjemalcem z letno porabo nad 20000kWh oz. povprečno dnevno porabo nad 55 kWh, ki so večino dneva odsotni od doma, bodisi zaradi službe, bodisi zaradi svojih popoldanskih obveznosti in interesnih dejavnosti oziroma interesnih dejavnosti svojih otrok. Raba električne energije pri opravljanju domačih opravil se z izbiro tega paketa preseli v cenovno ugodnejši čas pred odhodom v službo oziroma po prihodu domov.

  • Tarifni časi za MOJ PAKET ENOJNI L, XL in XXL:

3T-enojni-VT1: od ponedeljka do petka od 6h do 10h in od 19h do 22h;

3T-enojni-VT2: od ponedeljka do petka od 10h do 19h;

3T-enojni-MT: od ponedeljka do petka od 22h do 6h; sobote in nedelje ter prazniki od 00h do 24h.

  • Cene za električno energijo ostajajo nespremenjene do konca izbranega obdobja.
  • Možnost nakupa električne energije iz obnovljivih virov – Zelena energija.
 
MOJ PAKET 3T DVOJNI je namenjen večjim gospodinjskim odjemalcem z letno porabo nad 20000kWh oz. povprečno dnevno porabo nad 55 kWh, ki večino časa preživijo doma in imajo tako možnost prilagajati delovanje svojih naprav večkrat dnevno. Z možnostmi izklopa večjih porabnikov električne energije želimo odjemalce spodbuditi, da preselijo obratovanje v druge ure dneva, ko jim ponujamo nižje in stabilne cene.
 
  • Tarifni časi za MOJ PAKET DVOJNI L, XL in XXL:

3T-dvojni-VT1: od ponedeljka do petka od 6h do 10h, od 12h do 17h in od 19h do 22h;

3T-dvojni-VT2: od ponedeljka do petka od 10h do 12h in od 17h do 19h;

3T-dvojni-MT: od ponedeljka do petka od 22h do 6h; sobote in nedelje ter prazniki od 00h do 24h.

  • Cene za električno energijo ostajajo nespremenjene do konca izbranega obdobja.
  • Možnost nakupa električne energije iz obnovljivih virov – Zelena energija.
Zagotovljene, nespremenjene ter ugodne cene električne energije za vašo celotno porabo so določene na podlagi tržnih cen na terminskem trgu in so konkurenčne drugim ponudbam na trgu. Obdobje veljavnosti ponudbe pogojev paketne oskrbe MOJ PAKET 3T je določeno v veljavnem ceniku.
 
MOJ PAKET 3T ENOJNI in MOJ PAKET 3T DVOJNI lahko trenutno izberejo le odjemalci priključeni na distribucijsko omrežje Elektro Ljubljana, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev pogodbe z Elektrom Ljubljana d.d., določene z veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji Elektra Ljubljana, d.d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo. Gospodinjski odjemalec podpiše pogodbo o paketni oskrbi, s katero si zagotovi nespremenjeno ceno električne energije, za ves čas veljavnosti izbrane paketne oskrbe in to ne glede na siceršnja nihanja cen električne energije na trgu. Pogoj za paketno oskrbo MOJ PAKET 3T ENOJNI in MOJ PAKET 3T DVOJNI je predhodno ali sočasno sklenjena pogodba za podatkovno storitev »Spremljaj svojo porabo«. Pri tem je odjemalec vezan na pogoje paketne oskrbe pri dobavitelju za izbrano obdobje, predčasna prekinitev izbrane paketne oskrbe je mogoča ob plačilu nadomestila oziroma pod pogoji določenimi s pogodbo. Po izteku obdobja izbrane paketne oskrbe si lahko odjemalec izbere morebitno novo obliko paketne oskrbe, ali pa odjema električno pod pogoji, ki pri Elektru Ljubljana veljajo za Osnovno oskrbo.
 
Podrobnejše informacije so na voljo preko Klicnega centra Elektra Ljubljana na številki 01 230 4001, na spletni strani: www.elektro-ljubljana.si oz. elektronski pošti oskrba@elektro-ljubljana.si ter v informacijskih pisarnah v Ljubljani, Črnomlju, Domžalah, Grosuplju, Kočevju, Novem mestu, Trbovljah in Vrhniki.