• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Svečano odprta Sončna elektrarna Nadzorništvo Metlika

5. december 2009

Županja občine Metlika Renata Brunskole in Milan Švajger izvršni direktor za storitve na distribucijskem omrežju Elektra Ljubljana d.d.  sta na današnji svečanosti simbolično odprla novo sončno elektrarno v Metliki.

Nova Sončna elektrarna Nadzorništvo Metlika pomeni pomemben korak pri uresničevanju začrtane strategije povečanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov. Proizvedena električna energija zadošča za potrebe 11 gospodinjskih odjemalcev. 

Elektro Ljubljana se je kot prvo med slovenskimi distribucijskimi podjetji, posvetil gradnji sončnih elektrarn ter finančno in tehnično podprl izgradnjo prve sončne elektrarne v Sloveniji, priključene na distribucijsko omrežje. Nova sončna elektrarna v Metliki pomeni nadaljevanje uresničevanja začrtane strategije povečanja deleža primarne energije iz obnovljivih virov, ki ji sledi Elektro Ljubljana z lastno blagovno znamko Zelena energija, energijo proizvedeno iz obnovljivih virov. Hčerinsko podjetje Male hidroelektrarne Elektro Ljubljana d.o.o. (MHE), katere osnovna dejavnost je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, je bilo ustanovljeno leta 2002, kot rezultat dolgoletnih prizadevanj varovanja okolja. Podjetje MHE že vrsto let pridobiva električno energijo iz desetih hidroelektrarn, v zadnjih letih pa se aktivno ukvarja z izgradnjo sončnih elektrarn, z izkušnjami tako na področju projektiranja kot tudi na področju izgradnje in vključevanja samih elektrarn v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

V letošnjem letu so sprejeli odločitev za postavitev dveh sončnih elektrarn. Ene na razdelilni transformatorski postaji RTP Litostroj v Ljubljani, druge pa na strehi Nadzorništva v Metliki.

Do sedaj so gradili sončne elektrarne v Ljubljani in okolici Ljubljane, zato so se tokrat odločili za postavitev sončne elektrarne v Beli krajini, ki s stališča obsevanja predstavlja nekoliko bolj ugodno lego. Poleg tega so imeli na razpolago objekt z idealno lego strešne kritine, obrnjeno proti jugu z naklonom 300. Generator sončne elektrarne je sestavljen iz 192 monokristalnih fotonapetostnih modulov tipa ZYTECH ZT 180, ki omogočajo optimalno proizvodnjo električne energije v vseh sevalnih pogojih. Generator je preko razsmernikov tipa SMA ter AC in DC spojišča povezan z distribucijskim električnim omrežjem. Predvidena letna proizvodnja električne energije sončne elektrarne v Metliki z močjo 34,56 kW, znaša 38.000 kWh, kar zadošča za potrebe 11 gospodinjskih odjemalcev.

Posebnost sončne elektrarne v Metliki je v tem, da je projekt v celoti, od projektiranja do same postavitve ter vključevanja v distribucijsko omrežje, izvedel strokovni kader Elektra Ljubljana. Elektro Ljubljana želi, tudi v prihodnje, povečevati aktivnosti na področju izgradnje sončnih elektrarn, z upoštevanjem vseh novih trendov v fotovoltaiki.