• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Elektro Ljubljana je s 15. aprilom 2009 razširil ponudbo za oskrbo z električno energijo za gospodinjstva s paketno oskrbo – MOJ PAKET

torek, 28. april 2009

MOJ PAKET je oskrba z vnaprej znano ceno za električno energijo za izbrano časovno obdobje, namenjena vsem gospodinjskim odjemalcem električne energije.

Ob sklenitvi pogodbe za paketno oskrbo, si gospodinjski odjemalci lahko zagotovijo nespremenjeno ceno za električno energijo do konca veljavnosti izbrane paketne oskrbe, ki ni odvisna od velikosti porabe. Prav tako je v okviru paketa možen izbirni nakup električne energije iz obnovljivih virov Zelena energija.

MOJ PAKET je namenjen gospodinjskim uporabnikom električne energije, ki želijo prevzeti odgovornost za nakup električne energije z znano ceno v izbranem obdobju, neodvisno od porabe ter želijo imeti enako ceno električne energije tudi na več merilnih mestih. Čas trajanja stabilne cene (do konca 2010, 2011 ali 2012) v okviru »Mojega paketa« si izberejo sami. 

Cene paketne oskrbe so objavljene v Ceniku Elektra Ljubljana d.d. za paketno oskrbo z električno energijo za gospodinjstva. Cena paketne oskrbe Moj paket L za obdobje dobave do konca leta 2010 je v povprečju nižja za 14 % od obstoječih cen osnovne oskrbe z električno energijo oz. 7% v povprečju nižji končni račun. Cena paketne oskrbe Moj paket XL za obdobje dobave do konca leta 2011 je v povprečju nižja za 5,1 % od obstoječih cen osnovne oskrbe z električno energijo oz. 2,5% v povprečju nižji končni račun. Cena paketne oskrbe Moj paket XXL za obdobje dobave do konca leta 2012 je v povprečju višja za 2,1 % od obstoječih cen osnovne oskrbe z električno energijo oz. 1,1% v povprečju višji končni račun. 

Cene paketne oskrbe so določene na podlagi tržnih cen na terminskem trgu in so konkurenčne drugim ugodnim ponudbam na trgu. Obdobje veljavnosti ponudbe pogojev paketne oskrbe MOJ PAKET je določeno v veljavnem ceniku. Prva ponudba paketne oskrbe je veljavna do konca meseca maja letošnjega leta. 

Kupcem MOJEGA PAKETA Elektro Ljubljana nudi za določen čas brezplačen najem storitve »Poišči potratneža«, ki omogoča, s pomočjo merilnikov porabe gospodinjskih aparatov, prepoznati »potratneže« električne energije. S pomočjo vprašalnika za hitri energetski pregled pa bodo gospodinjski lahko odjemalci prišli do ocene energetske učinkovitosti ter varčevalnem potencialu. Sicer pa Elektro Ljubljana gospodinjstvom že vrsto let ponuja električno energijo iz obnovljivih virov - Zeleno energijo, storitve povezane z učinkovito rabo električne energije Poišči potratneža in Spremljaj svojo porabo ter druge svetovalne storitve. 

MOJ PAKET lahko izberejo vsi gospodinjski odjemalci v Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev pogodbe z Elektrom Ljubljana d.d., določene z veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji Elektra Ljubljana, d.d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo. Gospodinjski odjemalec podpiše pogodbo o paketni oskrbi, s katero si zagotovi nespremenjeno ceno električne energije, za ves čas veljavnosti izbrane paketne oskrbe in to ne glede na siceršnja nihanja cen električne energije na trgu. Pri tem je odjemalec vezan na pogoje paketne oskrbe pri dobavitelju za izbrano obdobje, predčasna prekinitev izbrane paketne oskrbe je mogoča ob plačilu nadomestila oziroma pod pogoji določenimi s pogodbo. Po izteku obdobja izbrane paketne oskrbe si lahko odjemalec izbere morebitno novo obliko paketne oskrbe, ali pa odjema električno pod pogoji, ki pri Elektru Ljubljana veljajo za Osnovno oskrbo. 

Za vse svoje odjemalce električne energije nudijo možnost brezplačne uporabe elektronskih storitev. Z njihovo pomočjo lahko plačujejo porabo električne energije po dejanski mesečni porabi, prejemajo račun za električno energijo v elektronski obliki, spremljajo izstavljene račune in plačila ter si olajšajo poslovanje s svojim dobaviteljem Elektro Ljubljana. 

Podrobnejše informacije za gospodinjske odjemalce so na voljo na telefonski številki klicnega centra Elektra Ljubljana 01 430 42 70, na spletni strani: www.elektro-ljubljana.si oz. elektronski pošti oskrba@elektro-ljubljana.si ter osebno v informacijskih pisarnah v Ljubljani, Domžalah, Kočevju, Novem mestu in Trbovljah. 

Od odprtja trga z električno energijo za poslovne odjemalce, so terminske cene za dobavo v prihodnjem obdobju neprestano naraščale. V septembru leta 2008 pa je zaradi zaostrovanja gospodarske krize in predhodnega zloma cen nafte, prišlo da drastičnega upada terminskih cen električne energije. Trenutno so cene za dobavo v letu 2010 na nivoju cen iz konca leta 2005 za dobavo v letu 2009. Cena električne energije je na slovenskem trgu na debelo tako upadla za preko 50 %. Cena, ki jo ima posamezen odjemalec v veljavni pogodbi in po kateri trenutno plačuje električno energijo, je tako najbolj odvisna od trenutka nakupa električne energije. 

Elektro Ljubljana je svojim poslovnim odjemalcem že konec leta 2005 in tekom leta 2006 ponudil dolgoročne pogodbe za prodajo električne energije. Takrat so bile cene bistveno nižje od cen, ki bi jih odjemalci dosegli s sklepanjem pogodb neposredno pred začetkom dobave. Na ta način smo naše kupce zaščitili pred izredno visokimi cenami, ki so svoj vrh dosegle tekom leta 2008. Vendar imajo lahko različni odjemalci bistveno različne cene v odvisnosti od trenutka vstopa na trgu. Našim odjemalcem električne energije, ki se jim pogodbe iztečejo konec leta 2009, smo tako že predstavili možnosti in ponudili nove pogoje prodaje v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Pri nekaterih so cene na nivoju iz dosedanjih pogodb, pri drugih pa smo cene znižali. Prav tako smo vsem odjemalcem s pogodbami za nedoločen čas, ki lahko brez pogodbene kazni odpovejo pogodbo s 1.1.2010 ponudili možnost prilagoditve obstoječih cen na tržne cene, hkrati s sklenitvijo dolgoročne pogodbe za določen čas. Tem odjemalcem smo tako ponudili tudi preko 30 % znižanje cen. 

Elektro Ljubljana je vodilni slovenski distributer električne energije z več kot 110-letno tradicijo ter bogatimi izkušnjami in visokim strokovnim znanjem.  Družba zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo več kot 280.000 slovenskim gospodinjstvom in več kot 18.000 gospodarskim družbam in organizacijam. S petimi distribucijskimi enotami in 26 nadzorništvi, družba zagotavlja takojšen odziv in odpravo okvar v najkrajšem možnem času.  Za zadovoljitev vseh potreb svojih kupcev, nudi tudi vrsto dodatnih storitev, ki so po kakovosti primerljive z najboljšimi evropskimi podjetji.

PRILOGA: Gibanje cene električne na evropski borzi EEX in v Sloveniji ter način tržnega določanja cen za končne odjemalce električne energije

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij