• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

»TRAJNOSTNA ENERGIJA V ŠOLAH« skupen projekt Elektro Ljubljane d.d., društev ZOJA in Povod ter lokalne energetske agencije LEA za Pomurje

29. april 2009
V medsebojnem sodelovanju je nastal projekt, ki osnovnošolce osvešča o učinkoviti rabi električne energije. S pomočjo brošure in delavnic bodo učenci spoznali proces proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije.

V medsebojnem sodelovanju je nastal projekt, ki osnovnošolce osvešča o učinkoviti rabi električne energije. S pomočjo brošure in delavnic bodo učenci spoznali proces proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije.

Elektro Ljubljana d.d. kot pridruženi član in sponzor sodeluje v projektu »Trajnostna energija v šolah«. Nosilec projekta je Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA v sodelovanju z dvema partnerjema, to sta društvo Povod in Lokalna energetska agencija za Pomurje. Projekt je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega sklada. 

Elektro Ljubljana d.d. je skladno z dolgoletno vizijo in poslanstvom aktivno pristopil k projektu, s ciljem predstavitve pomena električne energije osnovnošolcem. V okviru projekta je bila izdana brošura v kateri so podani osnovni pojmi o »elektriki«, o nepogrešljivosti oz. o pomenu električne energije, o proizvodnji, prenosu in razdeljevanju električne energije ter o učinkoviti rabi električne energije. Brošura, izdana v  68.000 izvodih, bo razdeljena med osnovnošolce.

Na 50. osnovnih šolah bomo organizirali prireditve na katerih bomo v sodelovanju z animatorkami iz društva Povod in strokovnjaki za energetsko svetovanje Elektro Ljubljane d.d. ter društva ZOJA, na izviren način vzpodbudili osnovnošolce k razmišljanju o električni energiji. Na vsaki šoli se bo odvijala praktična delavnica v trajanju šolske ure. V tem času bodo osnovnošolci odgovarjali na vprašanja iz brošure, merili porabo električne energije in se seznanili z delom na področju distribucije električne energije.

Sodelujoče šole smo opremili s sodobnimi števci električne energije in šolam oz. osnovnošolcem omogočili »spremljati svojo šolsko porabo« preko svetovnega spleta. Učenci bodo s spremljanjem porabe lahko sami podali in izvajali ukrepe za učinkovitejšo rabo električne energije na šoli. Pri načrtovanju ukrepov za učinkovito rabo električne energije bomo šolam nudili strokovno podporo tudi po izteku projekta. Šole bomo opremili s preprostimi merilniki porabe električne energije s pomočjo katerih bodo učenci merili porabo posameznega električnega aparata in poiskali potratne aparate, ki ne sodijo v šolo in jih bodo nadomestili z novimi, učinkovitejšimi. Seveda pa si želimo, da bodo učenci navade iz šole prenesli tudi v domače okolje.  

Lokalna energetska agencija LEA Pomurje bo za učitelje sodelujočih šol pripravila zanimivo ekskurzijo po cesti obnovljivih virov. 

Prikaz zapletenega procesa proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije v okviru projekta ima za cilj vzpodbuditi kritično razmišljanje učencev do rabe električne energije. Zavedamo se, da je populacija osnovnošolcev, ki si ustvarja svoj življenjski nazor tista, ki jo je pomembno osveščati. Z učinkovito rabo električne energije bodo že danes prispevali kamenček v mozaik za jutri, ko bodo sami postavljeni pred izzivi reševanja sonaravnega bivanja.