• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Projekt »Razvoj e-storitve za optimiranje pretokov električne energije v distribucijskem omrežju s prilagajanjem odjema in razpršene proizvodnje«

29. april 2009
Elektro Ljubljana d.d. v okviru konzorcija s podjetji INEA d.o.o., Karton Količevo d.o.o. in Institut Jožef Stefan sporoča...

...da je bil projekt »Razvoj e-storitve za optimiranje pretokov električne energije v distribucijskem omrežju s prilagajanjem odjema in razpršene proizvodnje« izbran za sofinanciranje na javnem razpisu za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov, razvoja e-vsebin in e-storitev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Elektro Ljubljana d.d. v okviru konzorcija s podjetji INEA d.o.o., Karton Količevo d.o.o. in Institut Jožef Stefan sporoča, da je bil projekt »Razvoj e-storitve za optimiranje pretokov električne energije v distribucijskem omrežju s prilagajanjem odjema in razpršene proizvodnje« izbran za sofinanciranje na javnem razpisu za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov, razvoja e-vsebin in e-storitev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razvoj e-storitve za optimiranje pretokov električne energije v distribucijskem omrežju s prilagajanjem odjema in razpršene proizvodnje bo našim poslovnim partnerjem omogočil doseganje pozitivnih finančnih učinkov na področju oskrbe z električno energijo.

Z uporabo inovativne e-storitve in njeno množično implementacijo v realnem svetu gospodarstva se bo povečala varnost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja, znižali stroški odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov, omogočila se bo bolj učinkovita raba energije ter z višjo tehnično usposobljenostjo omogočila množično integracijo razpršene proizvodnje, kar bo imelo pozitivne okoljske učinke.