• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Trošarina na porabljeno električno energijo

29. april 2009
S 1. marcem 2007 se uvaja trošarina na porabljeno električno energijo. Ker smo zavezanci za plačilo trošarine dobavitelji, ki dobavljamo električno energijo končnim odjemalcem, se bo trošarina obračunavala na računih za električno energijo. Trošarina se obračunava glede na porabo v MWh in se šteje v osnovo za obračun davka na dodano vrednost (DDV). Cene trošarine znašajo za gospodinjstava 1 EUR/MWh oziroma 0,001 EUR/kWh in za poslovno rabo 0,5 EUR/MWh. Pri letnem obračunu se trošarina obračunava na podlagi predvidene mesečne dobave enkrat na leto pa se ne podlagi dejansko dobavljenih količin naredi tudi poračun trošarine.Primer: uvedba trošarine bo vplivala na podražitev končne cene oskrbe z električno energijo za povprečno gospodinjstvo v višini 1,05 % s priključno močjo 7kW in povprečno porabo 280 kWh na mesec po enotni tarifi. Uvedba trošarine za povprečnega poslovnega odjemalca bo pomenila dvig končne cene oskrbe z električno energijo v višini 0,63 %.