• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Sprememba cen oskrbe z električno energijo za gospodinjstva s 1.1.2008

sreda, 29. april 2009
Elektro Ljubljana spreminja cene oskrbe z električno energijo na podlagi Splošnih pogojev Elektra Ljubljana d.d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo z veljavnostjo 1.7.2007 dalje, ki so bili posredovani vsem gospodinjskim odjemalcem ter so objavljeni na spletni strani www.elektro-ljubljana.si.

Objavljene cene oskrbe z električno energijo za gospodinjstva od 1.1.2008 bodo v povprečju povzročile podražitev računov gospodinjskih odjemalcev za 6 %.

Za povprečnega gospodinjskega odjemalca, ki ga oskrbuje Elektro Ljubljana d,d. se bo račun za mesec januar 2008 v primerjavi z decembrom 2007 povečal za:

Vrsta osnovne oskrbe - Na mesečni ravni 
I. stopnja                    0,60 EUR
I. stopnja                    1,56 EUR
III. stopnja                   2,60 EUR

Povprečje                  1,87 EUR 

Cena oskrbe z električno energijo je sestavljena iz cene električne energije, iz cene za uporabo omrežij ter trošarine. Elektro Ljubljana na segmentu gospodinjskih odjemalcev v letu 2007 posluje z izgubo, saj prodajna cena električne energije ne pokriva nakupne cene električne energije in stroškov povezanih z oskrbo gospodinjskih odjemalcev. Elektro Ljubljana od 1.7.2007 ni več javno podjetje, temveč družba v zasebni lasti z večinskim lastništvom države. Od 1.7.2007 je odprt trg z električno energijo tudi za gospodinjstva, posledično je s tem odpravljena regulacija cen s strani Vlade RS. Elektro Ljubljana dviga cene oskrbe z električno energijo za gospodinjstva zaradi zaščite vrednosti svojega premoženja in interesov lastnikov podjetja.

Cena oskrbe z električno energijo za gospodinjstva se tokrat spreminja zaradi razlike med nakupno in prodajno ceno električne energije v letu 2007. Rast cen električne energije na trgu na debelo za dobavo v letu 2008 je zelo visoka, zato bi bil potreben še dodaten dvig cen v primeru popolnoma tržnega oblikovanja cen. V teku so pogajanja s proizvajalci v Sloveniji s ciljem zagotovitve makroekonomske stabilnosti, kar bi bilo ob še višjih cenah oskrbe od objavljenih težko izpolniti. Dolgoročno bo potrebno cene električne energije uskladiti s tržnimi cenami ter posledično upočasniti visoko rast porabe in zmanjšati tveganja pri zanesljivosti oskrbe.

Ker cene za uporabo omrežij za leto 2008 še niso znane, prav tako pa ne nakupna cena električne energije za gospodinjstva, so objavljene cene začasnega značaja in lahko pričakujemo v začetku leta 2008 še določene prilagoditve cen glede na takrat znane vrednosti v strukturi cene oskrbe z električno energijo za gospodinjstva.

Kljub visokim cenam električne energije na trgu na debelo, si Elektro Ljubljana, d.d. prizadeva, da se porasti cen na evropskih energetskih trgih ne bi v celoti prenesli v drobno prodajne cene.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij