• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Skupščina delničarjev Elektra Ljubljana, d.d.

sreda, 29. april 2009
V prostorih Elektra Ljubljana na Slovenski c. 58 v Ljubljani je danes potekala 10. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d.d., na kateri je bilo zastopanega 90,41 % kapitala.

Predsednik uprave družbe, mag. Mirko Marinčič, je prisotne seznanil z doseženimi poslovnimi rezultati za leto 2005 in poslovnimi aktivnostmi družbe za leto 2006, kjer je posebej poudaril na intenzivno politiko investiranja v elektroenergetsko infrastrukturo. Investicijska vlaganja so v letu 2005 znašala 6,5 milijarde SIT, za leto 2006 pa so planirana sredstva v višini 9,3 milijarde SIT, pri čemer bo potrebno tretjino sredstev zagotoviti z zadolževanjem.

Delničarji so 100 % izglasovali sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Pri razporeditvi bilančnega dobička je skupščina izglasovala nasprotni predlog večinskega delničarja in sprejela sklep o delitvi bilančnega dobička 70 % za dividende in 30 % za druge rezerve iz dobička. Vrednost dividende znaša 15,19 SIT.

Skupščina je potrdila sklepe, ki se nanašajo na spremembe statuta družbe, ter imenovala novo članico nadzornega sveta mag. Marijo Bezovšek, za obdobje do konca mandata.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij