• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Nov Pravilnik o tehničnih pogojih za obračunsko merilno mesto v distribucijskem omrežju

sreda, 29. april 2009
Po 28 letih veljavnosti starega Pravilnika o tehničnih pogojih za obračunsko merilno mesto, ki je bil sprejet na DES, smo pripravili v okviru Slovenskih distribucij nov pravilnik, prilagojen današnjemu času, tehničnemu razvoju in veljavnim predpisom.

Novi Pravilnik o tehničnih pogojih za obračunsko merilno mesto v distribucijskem omrežju je bil sprejet na osnovi 4. in 101. člena Navodil o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo (Ur. list RS, št. 15/02), 68. do 79. člena Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. list RS, št. 117/02) in Tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije (Ur. list RS, št. 84/98) in je tako s 1. 1. 2004 nadomestil starega. Uporaba pravilnika je za vse obvezujoča na vsem območju izvajanja gospodarske javne službe upravljanja distribucijskega omrežja Elektra Ljubljana d.d.

Pravilnik je hkrati sprejet kot navodilo v okviru sistema ISO 9001 in dostopen vsem na spletni strani http://mer.elektro-ljubljana.net.

Namen pravilnika: Pravilnik določa pogoje opremljenosti merilnih mest, ki ločujejo in hkrati povezujejo distribucijsko omrežje Elektra Ljubljana d.d. z uporabniki omrežja – odjemalci.

Glavne spremembe:
• Terminologija je sodobno naravnana v skladu z današnjim tehničnim stanjem merilne opreme. Predvsem razvoj telekomunikacij je omogočil, da danes pri periferni opremi ne samo govorimo, ampak tudi že vgrajujemo DLC modeme za komunikacijo po nizkonapetostnih vodih, CaTV in GSM modeme za potrebe daljinskega spremljanja dinamike obremenitve in pretokov el. energije.
• Pri industrijskih števcih el. energije se nakazujejo danes običajne funkcije kot so shranjevanje izmerjene krivulje obremenitve, indikacija fazne nesimetrije ali napake pri priključitvi, indikacija nedovoljenih posegov in merjenje parametrov kakovosti napetosti.
• Merilne omarice morajo izpolnjevati pogoje razreda II po IEC 364-4-41 in morajo pri vgradnji zagotavljati stopnjo zaščite pred vdorom trdih teles in tekočin po IEC 529 minimalno IP54. Mehanizem za zapiranje vrat mora zagotavljati tritočkovni zapah.
• Fizična lokacija nizkonapetostnega merilnega mesta se določi na takem mestu, da je nihanje temperature okolice minimalno. Priporoča se senčna stran uporabnikovega objekta s čimer podaljšamo življenjsko dobo vgrajenih naprav.

Usklajen pravilnik na nivoju celotne Slovenije v preteklem letu in veljaven v našem podjetju s 1. 1. 2004 regulira naše delo in zahteve v današnjem času pod pogoji dereguliranega trga z električno energijo. V proceduri sprejema je pravilniku podrejeni akt »Tipizacija merilnih mest«, ki bo detajlno predvsem izvedbeno reguliral izgled, opremo in izvedbo merilnih mest v celotni Sloveniji. Rezultati tega »regulativnega« dela prinašajo v naš prostor transparentnost zahtev in poenotenje izvedb merilnih mest in nas postavljajo ob bok razvitih in urejenih evropskih držav. 

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij