• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Zelena energija – energija za jutri že danes

sreda, 29. april 2009
V Elektro Ljubljana d.d. se že vrsto let trudimo z vlaganji v kakovost in razvoj. Našo pravilno usmeritev in učinkovitost na tem področju potrjuje že pridobljeni certifikat ISO 9001, 26. maja pa smo prejeli še certifikat za Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Tako je naša usmerjenost v trajnostni razvoj varovanja okolja tudi uradno potrjena, saj je ravnanje z okoljem pomemben del naše dolgoročne poslovne strategije.

Da bi sledili sprejetim okoljskim načelom in ciljem, ki se med drugim odražajo tudi v prispevku k čistemu okolju, smo odjemalcem ponudili nov produkt – zeleno energijo. Zelena energija smo poimenovali električno energijo, pridobljeno iz okolju prijaznih, obnovljivih energetskih virov. Izraba teh virov je tudi v daljšem časovnem obdobju neznatna, zato so skorajda neizčrpni. Takšnih energetskih virov je v naravi veliko, izrabljajo pa se na mestih, kjer so razpoložljivi. Imajo majhno energetskomoč, stroški proizvodnje so kljub nekoliko višjim stroškom investicije, nizki, uporabljene proizvodne tehnologije pa so okolju prijazne in sprejemljive. Takšni viri so voda, biomasa, bio plin, sončna in vetrna energija, energija plime in oseke in geotermalna energija.

V Elektru Ljubljana smo se že v preteklosti zavedali skrbi za čisto okolje in podpirali proizvodnjo iz obnovljivih in okolju prijaznih virov. Zgradili smo deset malih hidroeletrarn, ki so si pridobile status kvalificiranega proizvajalca in ki letno proizvedejo preko 10 tisoč MWh električne energije. S to količino proizvedene elektrike lahko pokrijemo približno 0,3 odstotka celotne potrebne električne energije v enem letu. Električna energija, ki jo pridobimo iz teh desetih elektrarn, predstavlja tudi nekaj več kot 10 odstotkov vse energije, ki jo odkupimo od kvalificiranih proizvajalcev. To so proizvajalci, ki imajo po veljavni zakonodaji pravico do sklenitve dolgoročne pogodbe o odkupu proizvedene električne energije s pristojnim upravljalcem distribucijskega omrežja in proizvajajo okolju prijazno energijo – zeleno energijo.

S projektom »Zelena energija« želimo, da bi tako proizvedeno električno energijo ponudili širokemu krogu odjemalcev in tako s to prodajo podprli naša prizadevanja na področju ravnanja z okoljem.

Cena zelene energije bo nekoliko višja od trenutno veljavnI cen za tarifne odjemalce. Del tako zbranih sredstev, bo porabljenih za izgradnjo, obnovo in tehnološki razvoj proizvodnje zelene energije. Veliko truda bomo v podjetju vložili tudi v ozaveščanje odjemalcev o racionalni rabi električne energije. Zavedamo se vse bolj perečega problema naraščanja porabe električne energije. Fosilna goriva, kot viri energije, iz katerih pridobivamo največji del potrebne električne energije, so namreč omejeni in posredno negativno vplivajo na naše okolje. Zavedamo pa se, da obnovljivi viri zaradi svojih specifičnih lastnosti, ne bodo mogli slediti strmemu naraščanju porabe.

Kako bodo odjemalci postali  odjemalci »Zelene energije«?

* Osebno na sedežu posamezne distribucijske enote, v službi za odjemalce. Tam bodo zaposleni predstavili proizvodnjo in prodajo zelene energije ter pripravili celotno dokumentacijo za podpis pogodbe;

* S klicem na klicni center, telefonska številka 01/430 43 72, na kateri je vsak delavnik, od ponedeljka do petka operater  med  7.30 in 14.30 uro;

* Z vprašanji na naši spletni strani www.elektro-ljubljana.si in na elektronskem naslovu info@elektro-ljubljana.si, na katera bomo z veseljem odgovarjali.

Odjemalci, ki se bodo odločili za nakup zelene energije, bodo na ta način izkazali svojo okoljsko naravnanost in okoljsko ozaveščenost in na ta način  prispevali k čistemu okolju tudi za prihodnje rodove. Pri tem bomo  vse interesentom ponudili naše znanje in izkušnje, ki smo si jih pridobili v vseh letih našega delovanja, o vseh dejavnostih s področja »Zelene energije« pa bomo odjemalce na različne načine redno obveščali.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij