• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Dodatno odpiranje trga z el. energijo s 1.7.2004

sreda, 29. april 2009
Dodatno odpiranje trga z električno energijo v Sloveniji s 1.7.2004 predstavlja nov izziv in priložnost za Elektro Ljubljana, da poglobi in dodatno razvije poslovne odnose s svojimi odjemalci. Glede na trenutno število upravičenih odjemalcev pomeni dodatno odpiranje trga desetkratno povečanja števila upravičenih odjemalcev. S 1.7.2004 ima Elektro Ljubljana blizu 18.000 upravičenih odjemalcev s skupno 30.000 merilnimi mesti poleg preostalih 280.000 gospodinjskih odjemalcev, ki bodo ostali tarifni odjemalci do 1.7.2007 in jim bo ceno električne energije še naprej določala država oz. od nje pooblaščena ustanova.

Tabela v priponki kaže primerjavo stopnje odprtosti trga v Sloveniji v primerjavi z drugimi Evropskimi državami. Iz tabele lahko razberemo, da so v popolnosti trg odprle Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, V Britanija in Norveška. Slovenija je po odprtosti trga takoj za vodilno skupino in pred vsemi novimi in bodočimi članicami EU. Podatki v tabeli so iz letošnjega februarja, sicer je Slovenija s 1.7.2007 odprla trg na stopnjo 75 %. Tudi ostale članice EU bodo skupaj s Slovenijo 100% odprle trg v letu 2007.
 
Ob dodatnem odpiranju analizirajmo aktivnosti in pristope za zadovoljitev potreb različnih vplivnih javnosti. V prvi vrsti novi upravičeni odjemalci pričakujejo osnovne informacije o trgu, o njihovih možnostih izbire ter o ponudbi dodatnih storitev. Za dosego tega cilja bo potrebno zagotoviti človeške, informacijske in ostale vire, ki bodo omogočili učinkovit in prijazen poslovni odnos z našimi odjemalci. Prav tako bo potrebno upoštevati usmeritve večinskega lastnika, ki zasleduje poleg lastniških tudi makroekonomske cilje. Elektro Ljubljana nima dostopa do trga na debelo zato bo potrebno tesno sodelovanje z glavnim igralcem na trgu HSE, ki je prav tako v večinski lasti države. Nenazadnje bodo ključno vlogo odigrali zaposleni, ki jih bo potrebno primerno usposobiti in motivirati. Zgraditi želimo odjemalcem prijazno podjetje zato pričakujemo podporo in prispevek vseh zaposlenih.

Kakšne so dejanske spremembe za nove upravičene odjemalce po 1.7.2004. V skladu s poslovno politiko podjetja se cene za nove upravičene odjemalce ne bodo spremenile do 31.12.2004. V skladu s sklepom vlade o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije, bo potrebno s 1.7.2004 na račune za gospodinjske odjemalce, ki ostajajo tarifni odjemalci, ločeno prikazati ceno za energijo, ceno za uporabo omrežja in stroške dobavitelja. Dosedanji upravičeni odjemalci so do sedaj dobivali ločena računa za energijo in za uporabo omrežja. Z namenom poenostavitve obračuna in znižanja stroškov bodo po novem razen največjih upravičenih odjemalcev vsi dobivali en račun na enak način kot pri gospodinjskih odjemalcih. Tako bo tudi za nove upravičene odjemalce razvidna ločena cena električne energije od cene za uporabo omrežja. Takšno ločitev cen bomo za nove upravičene odjemalce izvedli s 1.1.2005 ko bo znana cenovna politika za vse upravičene odjemalce glede na ostale pogoje poslovanja in usmeritev uprave in nadzornega sveta. Cenovna politika za posamezne segmente odjemalcev je ključna za uspešno in konkurenčno poslovanje Elektro Ljubljane. Na tem delu se soočamo s težavami, saj z odpiranjem trga prihaja do določenih cenovnih nesorazmerij. Cena električne energije za gospodinjske odjemalce zaostaja za povprečno nabavno ceno za 12 % brez upoštevanja stroškov poslovanja. Način pokrivanja izgube na tem segmentu z višjimi cenami na račun ostalih segmentov odjemalcev ni smiseln v kolikor želimo ohraniti konkurenčne cene v primerjavi z ostalimi ponudniki.

Trenutno v sodelovanju z marketinško agencijo SPEM pripravljamo informativno zloženko za nove upravičene odjemalce kjer bodo dobili osnovne informacije o našem podjetju, o trgu z električno energijo, o možni izbiri posameznih vrst nakupa električne energije, o storitvah povezanih z merilnimi in obračunskimi podatki, o možnostih prehoda med posameznimi tarifnimi skupinami ter o dodatni ponudbi izvajalskih in svetovalnih storitev. Prav tako bomo tudi upravičenim odjemalcem ponudili možnost izbire tako imenovane zelene energije. Pred dokončno izvedbo bo potrebno dogovoriti tudi način prodaje in vzpostavitev klicnega centra ter zagotoviti ustrezno tehnično podporo znotraj podjetja. V zloženki prav tako načrtujemo prikaz cenikov za posamezne skupine odjemalcev na podlagi dogovora s HSE in večinskim lastnikom, ki naj bi začeli veljati s 1.1.2005 ko bodo začele

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij