• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Objavljen cenik za zagotovljeno dobavo električne energije (veljavnost od 1.1.2005)

sreda, 29. april 2009
V skladu z Uredbo o tarifnem sistemu za prodajo električne energije, Ur. l. RS št. 36/2004 in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Ur. l. RS št. 117/04, Elektro Ljubljana, d.d., objavlja:

Delovna energija                          &nsp; VT (v SIT/kWh)        MT (v SIT/kWh)       ET (v SIT/kWh) 
 Zagotovljena dobava                     16,672                     8,648 15,005
Zagotovljena dobava zajavno razsvetljavo                                                      9,212 

MT Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22.00 do 6.00 ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0.00 do 24.00 ure.
VT Večja tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6.00 do 22.00 ure.
ET Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure.

Če odjemalec nima nameščene primerne krmilne naprave, se mu čas MT obračunava glede na sončno uro ter glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.

Cenik velja od 1. 1. 2005. Cena ne vključuje omrežnine in DDV.

Do zagotovljene dobave električne energije je na podlagi lastne zahteve upravičen vsak odjemalec, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost in ima manj od 50 zaposlenih ter letni promet manjši od 10 milijonov EUR v tolarski protivrednosti, oziroma odjemalec na srednji napetosti, ki mu je dobavitelj odpovedal pogodbo o dobavi električne energije, odjemalec pa še nima sklenjene pogodbe z drugim dobaviteljem.

Odjemalcem, ki imajo pravico do zagotovljene dobave in nimajo sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, dobavlja električno energijo po cenah za zagotovljeno dobavo krajevno pristojni dobavitelj, ki za to dobavo določi finančne pogoje. Dobava za odjemalce na srednjenapetostnem nivoju lahko pod pogoji za zagotovljeno dobavo traja največ tri mesece.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij