• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Dogodki na elektroenergetskem omrežju v letu 2002

sreda, 29. april 2009
V letu 2002 se je na elektroenergetskem omrežju, ki ga nadzira Elektro Ljubljana, d.d. zgodilo 5510 dogodkov, od tega je bilo 785 neplanskih. Ta številka predstavlja trajne okvare, ki so zahtevale poseg delavcev na omrežju. Poleg teh okvar smo beležili še 1105 motenj (kratkotrajne prekinitve do treh minut), ki so bile predvsem posledica atmosferskih razelektritev v poletnih mesecih.

V mesecu juniju smo tako zabeležili 158 motenj, v mesecu juliju 277 motenj in v mesecu avgustu 173 motenj. Najbolj je bilo prizadeto področje okolice Ljubljane, kjer je bilo v omenjenih mesecih kar 396 motenj, kar predstavlja več kot štiri motnje na dan.

Pregled večjih dogodkih v letu 2002:

Večje okvare:

* Dne 21.1.2002 je ob 6:43 prišlo do površinskega preboja prenapetostnih odvodnikov na 110 kV strani v RTP 110/10 kV Polje. Izpad je povzročil izpad transformatorja v RTP Beričevo, kar je imelo za posledico izostanek napetosti v RTP Domžale in RTP Kamnik in izpad TR2 v RTP Grosuplje. Vsi odjemalci so dobili napetost ob 7:09. Vzroki okvare pa so se odpravljali še naslednji dan. Možni vzrok za okvaro je bližina avtoceste, kjer se sedaj posipavajo večje količine soli, ki izhlapeva in se nalaga na elementih stikališča v RTP 110/10 kV Polje. Ob okvari je nastal sunek v 110 kV omrežju, ki je imel za posledico motnjo v dobavi električne energije na celotnem področju Elektra Ljubljana.

* Dne 6. 2. 2002 je ob 17:34 izpadel transformator TR1 v RTP 110/35 kV TET. Vzrok je bil izpad ventilatorjev za hlajenje TR.

* Dne 4. 9. 2002 ob 16:35 je v RTP 110/20 kV Domžale v transformatorskem polju TR1 prišlo do preboja napetostnega merilnega transformatorja. Zaščita je pravilno izklopila daljnovoda, ki napajata RTP 110/20 kV Domžale v RTP 220/110/35 kV Kleče in v RTP 400/220/110 kV Beričevo. S tem sta brez električne energije ostali RTP 110/20 kV Domžale in RTP 110/20 kV Kamnik, ki se z električno energijo oskrbuje iz RTP 110/20 kV Domžale. Izpad je na področju Domžal trajal do 16:50 ure, na področju Kamnika pa do 16:53 ure. Ob okvari je nastal sunek v 110 kV omrežju, ki je imel za posledico motnjo v dobavi električne energije na celotnem področju Elektra Ljubljana.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij