• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Pričetek izgradnje RTP 110/20 kV Ribnica

sreda, 29. april 2009
V zadnjih dneh septembra je Elektro Ljubljana d.d. pričel z izgradnjo razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Ribnica, ki bo daljinsko voden in nadzorovan objekt, zgrajen v letu dni. Z izgradnjo RTP Ribnica bo dosežena večja zanesljivost in kakovost dobave električne energije na območju Ribnice, RP Sodražica, RP Dobrepolje in na območju Loškega Potoka.

RTP Ribnica bo pomenila dodatno  primarno točko napajanja za širše območje Kočevja in Ribnice, ki ga z električno energijo oskrbuje distribucijska enota Kočevje. Izgradnja RTP Ribnica bo prinesla tudi velik prihranek na izgubah električne energije v omrežju. Študija Energetska in obratovalna analiza napajanja območja DE Kočevje (januar 2002), ki jo je izdelal Elektro Ljubljana d.d.  je opozorila, da se bodo ob vključitvi RTP Ribnica v omrežje izgube v letu 2005 zmanjšale v vrednosti 13,8 mio SIT, kar dodatno potrjuje utemeljenost izgradnje RTP Ribnica.

Začetek izgradnje razdelilne transformatorske postaje (RTP) Ribnica je za Distribucijsko enoto Elektro Kočevje največji dogodek po letu 1976, ko je bila odprta RTP Kočevje. Hkrati pomeni to zaključek približno 20 letnega truda in prizadevanj da bi končno prišlo do izgradnje tega še kako potrebnega objekta. Izdelanih je bilo več študij, ki so prikazovale potrebo po izgradnji tega objekta že v letu 1990, vendar je po letu 1991/92 poraba energije stagnirala, za nekaj časa je trend kazal celo navzdol, da bi se končno v letih 1998 obrnil zopet  navzgor in danes je stanje takšno, da je izgradnja tega objekta postala tehnološko nujna in ekonomsko opravičljiva. 

Vsa ta leta je DE Kočevje, ob strokovni pomoči kolegov iz uprave podjetja, pripravljala teren za izgradnjo. Pridobljeno je bilo zemljišče, sodelovala je pri izdelavi lokacijske dokumentacije in leta 1995 pridobilia lokacijsko dovoljenje. Le to je bilo v zakonskem roku podaljšano in pred iztekom  je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela. Za nekaj let je gradnja zastala.  Jesen tega leta, po končno pridobljenem gradbenem dovoljenju in opravljenih potrebnih javnih razpisih, pa se je pričelo z delom. Za začetek del je nedvomno najbolj zaslužen sedanji predsednik uprave Elektro Ljubljana, d.d. in nekdanji direktor PE Elektro Kočevje g. Vincenc Janša, ki se je skupaj s sodelavci, ves čas zalagal za izgradnjo tega objekta in tudi sedaj ni pozabil na področje iz katerega izhaja.

 Poleg omenjenih aktivnosti je DE načrtno opravilia veliko del pri izgradnji 20 kV vodov v okolici Ribnice, ki jih bo sedaj razmeroma enostavno vključiti v novo RTP. Tako v samem mestu Ribnici ne bo potrebno izvajati prevelikih del na nivoju 20 kV, saj se bodo na RTP priključili le obstoječi objekti.

Ta okoli 600 milijonov vredna investicija pomeni za odjemalce, tako gospodinjstva, predvsem pa za obrt in industrijo, kot avtocesta za neko območje. Omogoča hitrejši razvoj saj so odstranjene omejitve glede razpoložljivosti električne moči, izboljša se zanesljivost dobave in napetostne razmere. Med izboljšavami bo najbolj vidno zmanjšanje okvar in motenj v 20 kV omrežju. Zlasti nova računalniško krmiljena tehnologija je zelo občutljiva tudi na t.i. motnje, ki trajajo samo 0,3 sekunde in so posledica prehodnih pojavov na omrežju in so odvisne zlasti od vrste, omrežja, konfiguracije stanja omrežja. Tako število okvar kot motenj je premo sorazmerno z dolžino izvoda iz RTP saj povzročajo izpad stroja. Za lažje razumevanje naj obrazložimo razliko v terminu motnja in okvara. Okvara povzroči trajni izpad nekega DV ali dela DV, ki traja do odprave okvare, medtem ko je motnja kratkotrajna 0,3 sekunde trajajoča prekinitev. Za gospodinjstva in večino ostalega odjema je to skoraj nezaznavno, medtem ko pri nekaterih vrstah, predvsem starejših računalnikih oz., računalniško krmiljenih strojih povzroči izpad in je potreben ponovni zagon. Tisti, ki ima tako krmiljene stroje (CNC stroj) dobro ve kaj to pomeni. Razmerje med okvarami in motnjami je približno 1:5. Za območja, ki ležijo ob DV Kočevje-Ribnica-Sodražica se bo število motenj zmanjšalo za štirikrat, za samo mesto Ribnico pa še več.

Mesto Ribnica in ožja okolica je bila do sedaj napajana po daljnovodu skupne dolžine 42 km, sedaj pa bo samo mesto Ribnica napajana po štirih posameznih daljnovodih dolžine nekaj km in

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij