• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Slovesno odprta razdelilno transformatorska postaja Žale

sreda, 29. april 2009
4. aprila 2001 je bilo pred razdelilno transformatorsko postajo (RTP) 110/10 (20) Žale zelo slovesno. Na krajši, izredno uspeli prireditvi, sta podžupan mesta Ljubljana Anton Colarič in direktor Elektra Ljubljana, d.d. Vincenc Janša z rezanjem otvoritvene vrvice tudi uradno odprla novozgrajeni objekt. Na vabilo k prisostvovanju pri odprtju RTP Žale se je odzvala večina povabljenih. Med drugimi so prišli tako predstavniki nekaterih naših največjih odjemalcev, izvajalci oziroma sodelujoči pri sami izgradnji objekta, predstavniki drugih slovenskih elektroenergetskih podjetij, kakor tudi lokalni in državni predstavniki, predsednik in člani nadzornega sveta ter sodelavke in sodelavci Elektra Ljubljana, d.d.Po besedah direktorja podjetja Vincenca Janše pa je bil zelo razveseljiv tudi velik interes medijev, kar kaže na to, da v elektrogospodarstvu novinarjev ne zanimajo samo afere, temveč tudi spodbudne gospodarske novice.Kot je bilo na sami prireditvi večkrat poudarjeno sodi na prireditvi odprta RTP Žale med pomembne investicije v podjetju, katere gradbena dela so stekla v letu 1999 in so bila dokončana konec leta 2000, ko je bil uspešno opravljen tudi tehnični pregled.Po besedah podžupana mesta Ljubljana Antona Colariča mesto Ljubljana nedvomno potrebuje učinkovito oskrbo s kakovostno električno energijo. »V mestni upravi se zavedamo, da svojih aktivnosti ne moremo in ne smemo posvečati samo razvoju kulture, športa, izobraževanja in skrbi za okolje, temveč da je za Ljubljano kot prestolnico s sedeži vseh glavnih podjetij še kako pomembna gospodarska rast in razvoj.« Oba govornika sta se strinjala, da je izgradnja in samo obratovanje nove RTP Žale pomembna pridobitev za zagotovitev učinkovitejše oskrbe slovenske prestolnice s kakovostno električno energijo.RTP Žale, ki je nadomestila dotrajano RTP Moste, je sodoben daljinsko voden objekt, ki ne zahteva stalne posadke. Vključen je v sistem vodenja Elektra Ljubljana in sistem vodenja Elesa. Zasnovan je klasično s petimi 110 kV vodnimi polji, dvema transformatorjema moči 31,5 MVA, 40 celicami v srednje napetostnem stikališču, ki obratuje z 10 kV napetostjo, grajeno za 20 kV napetost. S tem je omogočen kasnejši prehod na 20 kV napetostni nivo brez zamenjave opreme. Z ukinitvijo RTP Moste so dane možnosti za postopno ukinitev 35 kV mreže na področju mesta Ljubljane.Kot je v pozdravnem nagovoru poudaril direktor podjetja se lahko velik pomen nove RTP Žale v nekaj točkah povzame:5. Z vključitvijo RTP Žale v elektroenergetsko omrežje so se razbremenile RTP Bežigrad, RTP Polje in RTP Center, s čimer je omogočeno priključevanje dodatnega odjema v tem delu mesta Ljubljane.12. Povečanje inštalirane moči na tem področju omogoča odjemalcem nemoten razvoj z vidika odjema električne energije, saj bomo lahko zagotovili kakovostno, zanesljivo in nemoteno oskrbo z električno energijo.18. Prav tako je bila z izgradnjo RTP Žale omogočena razbremenitev obstoječih 10 kV povezav, kakor tudi njihova priključitev v novo RTP, s čimer smo zmanjšali dolžino 10 kV vodov na daljinsko vodeno ločilno mesto in s tem, v primeru okvar na omrežju, izpad napajanja manjšega števila odjemalcev in ne nazadnje19. Z izgradnjo nove RTP Žale se bodo izgube na zadevnem 10 kV omrežju zmanjšale za petino.Dodatno slovesno vzdušje na odprtju je pričaral instrumentalni trio, ki je z izvajanjem skladb skrbel za povezovanje programa. Po samem odprtju objekta so novinarji in drugi gostje izkoristili ponujeno priložnost in si pod strokovnim vodstvom ogledali sam objekt. (mag. Violeta Irgl)
SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij