• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Odprtje prenovljene RTP Bršljin

sreda, 29. april 2009
22. maja 2001 je bila na svečani prireditvi v Novem mestu odprta prenovljena razdelilno transformatorska postaja (RTP) 110/20 kV Bršljin. Otvoritveno vrvico sta prerezala mag. Adolf Zupan, podžupan Mestne občine Novo mesto in državni sekretar za energetiko dr. Robert Golob.

Poleg že omenjenih gostov so se slavnostnega odprtja udeležili tudi župani sosednjih občin, člani nadzornega sveta, povabljeni predstavniki večjih odjemalcev iz novomeške regije, predstavniki elektrogospodarskih podjetij, izvajalci del na objektu in sodelavke ter sodelavci Elektra Ljubljana, d.d. Razveseljiva je bila tudi velika medijska pokritost dogodka.

Kot je bilo s strani govornikov večkrat poudarjeno, je prenova RTP Bršljin eden od kamenčkov v mozaiku, ki prispeva k izboljšanju zanesljivosti in kakovosti oskrbe odjemalcev z električno energijo na tem področju. Kot je še posebej poudaril podžupan Mestne občine Novo mesto, je dobra preskrba z električno energijo nujen predpogoj za uspešno poslovanje gospodarstva v novomeški regiji, kjer je skoncentriran velik delež gospodarsko najuspešnejših podjetij v Sloveniji.

Rekonstrukcija RTP Bršljin je zajela obnovo zgradbe, zamenjavo vse opreme (VN, SN in pomožnih naprav) in zamenjavo vseh inštalacij. Pričetek rekonstrukcije 110 kV stikališča je bil v septembru 1998, 20 kV stikališča pa v februarju 2000. Investicijska dela na objektu so potekala nekaj več kot 2 leti. Vrednost investicije je znašala 471 milijonov tolarjev.

Zasnova rekonstruirane RTP Bršljin je klasična s prostozračnim 110 kV stikališčem s 4 polji (dva daljnovodna in dva transformatorska), z 2 transformatorjema 110/20 kV po 31,5 MVA in z 20 kV stikališčem z 32 celicami v zgradbi.

Uporabljena je bila sodobna primarna in sekundarna oprema, tako domačih kot tujih proizvajalcev, izbrana na podlagi javnih razpisov. 110 kV stikališče je opremljeno s stikalno opremo uveljavljenega evropskega proizvajalca Alstom in merilnimi transformatorji Končar, proizvajalca iz Hrvaške. V 20 kV stikališču je montiranih 32 kovinsko oklopljenih celic proizvajalca TSN Maribor z enosistemskimi zbiralnicami, razdeljenimi na 4 sektorje. Kovinsko oklopljene celice imajo izvlečljiv voziček z vakuumskimi odklopniki Alstom.

Po izvršeni obnovi je RTP 110/20 kV Bršljin sodoben, daljinsko voden objekt za distribucijo električne energije, iz katerega se oskrbujejo pomembnejši odjemalci v severno-zahodnem delu novomeške kotline. Naj na tem mestu omenim le pet največjih: Krka, d.d., Pfleiderer Novoterm d.o.o., Novoles d.d., Novoteks tkanina, d.d., Splošna bolnišnica in samo Novo mesto ter RP 20 kV Kronovo, ki oskrbuje odjemalce na področju Šentjerneja, Škocjana in Šmarjete.

Otvoritev je kulturno obogatil nastop učenk in učencev Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta pod mentorstvom učiteljice Ivanke Benkovič in učitelja Matija Slaka. Po odprtju objekta so bili s strani sodelavcev Elektra Ljubljana, d.d. za novinarje in druge goste organizirani strokovni ogledi stikališč in notranjosti prenovljenega objekta. (mag. Violeta Irgl)

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij