• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Prijaznejši poslovni prostor za odjemalce in zaposlene

29. april 2009
V zadnjih dneh septembra je bila zaključena prenova poslovnega prostora namenjenega nudenju storitev tarifnim odjemalcem. Tako so lahko prvi odjemalci že 2. oktobra 2001 opravili želeno v prijaznejših, svetlejših in funkcionalno uporabnejših prostorih.

Po besedah izvršnega direktorja za dobavo el. energije tarifnim odjemalcem Petra Kozine je bila prenova poslovnega prostora, ki je trajala dober mesec dni nujna, predvsem zaradi velikega števila odjemalcev (ob konicah tudi do 1.500 na dan).


Prenova je obsegala kompletno gradbeno prenovo vseh inštalacij, zasteklitev, ki je odpravila slabo osvetljenost prostora, postavitev sodobnega prezračevalnega sistema in nekatera druga dela. Kot je poudaril direktor družbe Vincenc Janša v nagovoru prisotnim ob odprtju je bila investicija izvedena hitro, učinkovito in kvalitetno pod nadzorom za ta namen ustanovljene komisije.


Ob uradnih urah, ki so od ponedeljka do četrtka od 7. 30 do 16. 30 ure ter v petek od 7. 30 do 14. ure so tako odjemalci v prenovljenem prostoru deležni naslednjih storitev:
usklajevanja obroka el. energije z dejansko porabo,
prijav in odjav odjemnih mest,
sprejemanja pritožb odjemalcev,
na blagajni pa lahko plačajo položnice za porabljeno el. energijo.
Vsebino storitev, ki jo odjemalcem že nudijo, mislijo popestriti tudi z dodatnimi storitvami. Z 2. oktobrom vsak torek od 13. do 16.30 ure svetuje in sprejema pritožbe na lastno željo Peter Kozina.


Za namene elektroenergetskega svetovanja bo podjetje izobrazilo nekaj el. inžinerjev, dogovarjajo pa se tudi z Agencijo za racionalno rabo el. energije, da bodo lahko njihovi svetovalci v poslovnem prostoru namenjenem odjemalcem nekajkrat mesečno izvajali obširnejše energetsko svetovanje.


Zagotovo prenovljen poslovni prostor pomeni tudi prijaznejše delovno okolje za zaposlene. V okviru službe za odjemalce so tako z odprtjem prenovljenega poslovnega prostora spet popolni vsi trije načini komunikacije z odjemalci: preko telefonskega klicnega centra podjetja, preko elektronske in navadne pošte ter osebno pri zaposlenih. (mag. Violeta Irgl)