• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Rdeči noski skupaj z Elektrom Ljubljana, d.d. v peto leto sodelovanja

14. september 2009

Tudi za novo štiriletno obdobje: 2009–2013, Elektro Ljubljana ostaja dolgoročni partner za podporo programa Rdečih noskov, saj je ta dobro sprejet in prepotreben spremljevalni in podporni program obstoječemu programu zdravljenja v bolnišnicah.

 

Elektro Ljubljana že vrsto let sledi konceptu družbene odgovornosti z delovanjem na različnih področjih: svetovanju in ozaveščanju svojih odjemalcev pri učinkoviti rabi električne energije, varovanju okolja, denarni in moralni pomoči lokalni skupnosti v donacijah in sponzorstvih, pomoči izobraževalnim ustanovam in projektom, ustvarjalcem umetnosti, skrbi za kulturno in tehniško dediščino, skrbi za zaposlene, upokojene delavce in svoje štipendiste itd.

 

Podpora Rdečim noskom, ki jih podjetje gmotno in moralno podpira že več let, skoraj od samega začetka delovanja pa je projekt na katerega smo kot kolektiv še posebno ponosni. Društvo za pomoč trpečim in bolnim Rdeči noski – klovni zdravniki je humanitarna, nevladna in nepridobitna organizacija s poslanstvom, da vsem bolnišnicam in oddelkom Slovenije, kjer si želijo obiskov klovnov zdravnikov, nudi svoj program. Rdeči noski – klovni zdravniki so v letih 2005–2009, ko je Elektro Ljubljana tudi dolgoročni partner, redno izvajali tedenske programe v Pediatrični bolnišnici Ljubljana, od leta 2006 v UKC Maribor, v januarju 2009 pa tudi na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Redno pa izvajajo tudi turneje obiskov drugih bolnišnic. Kot sami poudarjajo, dolgoročno partnerstvo, ki ga nudi Elektro Ljubljana, veliko prispeva k uspešni izvedbi načrtovanih programov.