• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

6. marec svetovni dan varčevanja z energijo

1. marec 2010

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo bodo strokovnjaki Elektra Ljubljana d.d., Oddelka za energetsko svetovanje v Informacijski pisarni na Slovenski cesti 58, v Ljubljani, v petek, 5. marca od 9. do 14. ure in v soboto, 6. marca od 9. do 13. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani svetovali mimoidočim o učinkoviti rabi električne energije s praktičnim prikazom merjenja porabe električne energije posameznih aparatov in prikazom možnosti za spremljanje lastne porabe električne energije. Obiskovalci bodo prejeli tudi brošure o učinkoviti rabi energije in v petek, 5. marca, sodelovali v žrebanju za praktično nagrado.

Elektro Ljubljana d.d. že skoraj dve desetletji spodbuja učinkovito rabo energije, s poudarkom na električni energiji. Prvi začetki segajo v leto 1991, ko so začeli z izdajanjem posebnih svetovalnih brošur, v katerih so odjemalcem poleg splošnih informacij o električni energiji, zakonitostih ter pogojih odjemanja in plačevanja, največji del vsebine namenili prav osveščanju o varčevanju z električno energijo ter o njeni učinkovitejši rabi.  

Še pred odprtjem trga za gospodinjske odjemalce, to je do leta 2007, so strokovnjaki Elektra Ljubljna s področja učinkovite rabe energije veliko naredili tudi na izobraževanju mladih. Več let zaporedoma so na poletnih mladinskih taborih, mladim predavali o učinkoviti rabi energije. Pripravili so tudi kar nekaj predavanj za osnovnošolce. 

Z odprtjem trga za gospodinjske odjemalce v letu 2007 so za odjemalce izdali pet tematskih brošur, vse z namenom izobraževanja in osveščanja kako varčevati z energijo in jo učinkovito rabiti. V brošuri Nakup varčnih aparatov, lahko preberemo vse o energijski nalepki, o EKO roži, druga je Nasveti za učinkovito rabo energije. V njej svetujejo odjemalcem, kako učinkoviteje rabiti energijo pri vsakdanjih opravilih v gospodinjstvu. Tretja brošura je namenjena razsvetljavi. Stanje pripravljenosti: poraba elektrike za – nič! je še en tematski sklop brošur, kjer pišejo o »stand by« načinu delovanja naprav v domači pisarni, telekomunikacijskih naprav, naprav s področja zabavne elektronike, komunikacij in drugih. Zadnja brošura je na temo sobnih »split« klimatskih naprav, ki podaja nekaj osnovni napotkov v zvezi z nakupom in njihovo namestitvijo. 

Hkrati so predstavili odjemalcem tudi dodatno storitev POIŠČI POTRATNEŽA! Izmerite porabo svojih gospodinjskih aparatov!, ki je namenjena gospodinjskim odjemalcem in podatkovno storitev Spremljaj svojo porabo. Pod prvo si odjemalci v njihovih informacijskih pisarnah lahko izposodijo enostavni merilni set, s katerim izmerijo porabo električne energije posameznih aparatov. Podatkovna storitev Spremljaj svojo porabo pa omogoča odjemalcem namestitev sodobnega sistemskega števca električne energije, s katerega se podatki o porabi daljinsko zajemajo, nadalje dostop do svojih podatkov o porabi preko interneta ter grafičen prikaz poteka obremenitve in tudi poljubno preračunavanje v smislu vrednotenja. 

Obe storitvi sta tesno povezani z učinkovito rabo energije: namreč brez poznavanja trenutnega stanja svojega odjema ne moremo sprejeti ukrepov za zmanjšanje odjema ali za racionalizacijo, kajti povzročiteljev oziroma največjih porabnikov električne energije ne poznamo! Odkrivanje vzrokov za prekomerno, nepotrebno ali celo skrito porabo je ključ do ukrepov učinkovite rabe energije!

Osnovna oskrba, ki temelji na progresivni cenovni lestvici je bila kot produkt ponujena gospodinjskim odjemalcev z glavnim namenom jih stimulirati k zmanjševanju porabe. Strokovne članke s spodbujevalno izobraževalno vsebino o pomenu zmanjševanja porabe ter povezavo s progresivnim načinom obračunavanja, smo objavili v številnih časopisih in revijah. 

V letu 2009 so razširi ponudbo za gospodinjstva, ponovno z vodilno temo varčevanja in učinkovitejše rabe električne energije ter zagotovljenih cen. To so vsi produkti pod imenom MOJ PAKET. Odjemalci si lahko sami izvedejo enostaven energetski pregled, pripada jim storitev Poišči potratneža ter so pri najnovejših tri tarifnih paketih odjemalcem dali dodatno možnost prilagajanja svojega odjema v kar treh tarifah, ki so različno časovno razporejene v okviru dveh paketov. Prvi tri tarifni paket je t.i. ENOJNI, je tretja tarifa, to je dodatna višja tarifa na voljo v enotnem časovnem bloku. V tem času naj bi odjemalci, ki želijo varčevati kar najmanj rabili električno energijo, selili naj bi svojo porabo v čas nižje ali druge višje tarife. Podobno je zasnovan tudi tri tarifni paket DVOJNI, le da je druga višja tarifa razbita na dva bloka ur. Oba tri tarifna paketa sta še posebej namenjena odjemalcem z večjo porabo, ki so običajno lastniki naprav, ki omogočajo selitev porabe oziroma strokovno prilagajanje svojega odjema. 

Svetovalci Elektra Ljubljana d.d. so nenehno aktivni na področju izobraževanja mladih o učinkoviti rabi energije. V letu 2008, so izdali knjižico z naslovom ELEKTRIKA, ki so jo dobili vsi osnovnošolci na oskrbovalnem področju našega podjetja. Poleg knjižice so na kar 50 osnovnih šolah izvedli strokovne, praktične delavnice na temo električna energija, njena raba ter varčevanje. So pa tudi pogosto gosti v vrtcih in osnovnih šolah, kjer mladim predavajo o električni energiji ter seveda o varčevanju z vsemi vrstami energij, kajti za strokovna predavanja je zainteresiranih vse več šol. Takšna prilagojena predavanja izvajamo na povabilo učiteljev naravoslovnih predmetov. 

V zadnjem času se energetski svetovalci odzivajo tudi na klice odjemalcev, ki si želijo osebnega energetskega svetovanja. Naredili so že kar nekaj obiskov na domovih in skupaj s strankami našli za njih najugodnejšo rešitev oskrbe ter jim seveda pomagali odkriti porabnike električne energije ter jim tudi svetovali kako zmanjšati porabo. O njihovem svetovanju o učinkoviti rabi električne energije priča tudi arhiv odgovorov na vprašanja odjemalcev, ki jih Elektro Ljubljana prejema preko elektronske pošte.

Vzporedno z rastjo uporabe interneta so za odjemalce pripravili še t.i. elektronske storitve, s katerimi jim omogočajo na hiter in enostaven način izvesti različne spremembe na merilnem mestu, naročanje storitev, obveščajo jih o načrtovanih izklopih ter nudijo tudi možnost prijaviti napake na merilnem mestu ali omrežju. V okviru elektronskih storitev, ki so za vse odjemalce brezplačne, si odjemalci pod e-računom pregledajo izstavljene račune in plačila, imajo vpogled v arhiv, pregled nad svojo porabo, prejemanje elektronskega računa in še številne druge možnosti. Z nenehnimi posodobitvami spletne strani (www.elektro-ljubljana.si) gredo v korak s časom in svojim odjemalcem nasproti.

Mislim zeleno delujem modro