• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Kaj storiti, če so vam v poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin napačno pripisali objekt ali zemljišče v lasti družbe Elektro Ljubljana d.d.?

sreda, 20. oktober 2010

Zaradi več primerov napačnih vsebin poskusnih izračunov, ki so jih v mesecu oktobru 2010 razposlali iz GURS, smo v družbi Elektro Ljubljana d.d. prejeli kar nekaj vprašanj, kako urediti primere, ko je drugi osebi pripisan objekt ali zemljišče, ki je v lasti družbe Elektro Ljubljana d.d. Ker je problematika aktualna in povzroča ne samo zaskrbljenost ampak tudi precej slabe volje prejemnikov napačnih izračunov, smo zato pripravili kratko pojasnilo kaj storiti v zgoraj navedenem primeru, podrobna navodila in druge informacije pa vsebuje tudi brošura GURS, ki ste jo prejeli na dom, lahko pa si jo ogledate tudi na spletni strani GURS.

Najprej naj opozorimo, da ti poskusni izračuni GURS ne predstavljajo pravne podlage lastništvu ali kakšni drugi pravici, napačno pripisan objekt ali zemljišče ni v lasti tistega, ki sta mu pripisana. Transformatorska postaja na vašem zemljišču torej ni vaša last ampak je (še vedno) v lasti družbe Elektro Ljubljana d.d., ki ima pravico in dolžnost izvajati obvezno republiško gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo. Na podlagi tega, da je transformatorska postaja navedena v vašem poskusnem izračunu se pridobi kvečjemu dolžnost plačila davkov, zato je nujno potrebno odpraviti napako, oziroma obvestiti GURS o napačni vsebini izračuna. V skladu z zakonodajo in navodili je o tovrstni napaki Geodetsko upravo dolžan obvestiti prejemnik poskusnega izračuna, domnevni lastnik oziroma bodoči plačnik davka na nepremičnine.

V konkretnem primeru gre torej lahko za dve vrsti napak. Lahko vam je pripisano zemljišče, za katerega veste, da ni v vaši lasti ali pa vam je pripisan objekt, ki ni v vaši lasti, stoji pa na zemljišču, ki je v vaši lasti. V slednjem primeru gre praviloma za transformatorske postaje, ki jih GURS v svojem šifrantu opredeljuje kot »druge stavbe – 1274006«.

Primer 1:

Prejeli ste obvestilo GURS, v katerem ste zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja ali drugih napak in pomot napačno navedeni kot lastnik zemljišča ali zemljišča z objektom, ki je dejansko v lasti in posesti družbe Elektro Ljubljana d.d..

V skladu s pravili in navodili GURS lahko napačno lastniško stanje v registru nepremičnin popravi le oseba, ki je prejela obvestilo, da je lastnik nepremičnine, kar je tudi logično, ker pravi lastnik obvestila ni prejel in zaradi tega niti ne more ukrepati v smeri odprave napak. Družba Elektro Ljubljana d.d. ima poleg tega v lasti večje število zemljišč in objektov za katere ni mogoče v kratkem času preveriti ali smo dobili poskusne izračune za vse nepremičnine ali ne.

Popravek lahko torej v prvi fazi in hitro izvede le prejemnik izračuna, izvede pa ga lahko osebno na katerikoli izpostavi GURS ali pa s pomočjo obrazca št. 3, 4 ali 5, odvisno od vzroka napake, obrazci pa se nahajajo na spletni strani GURS.

V primeru, da ste bili lastnik zemljišča, ki ste ga prodali Elektru Ljubljana d.d. in je sprememba vpisana tudi v zemljiško knjigo, se uporabi obrazec št. 3, v primeru, da ste  bili lastnik zemljišča, ki ste ga prodali Elektru Ljubljana d.d. in prodaja še ni izvedena v zemljiški knjigi se uporabi obrazec št. 4., v primeru pa, da nikoli niste bili lastnik zemljišča se uporabi obrazec št. 5.

Izpolnjen obrazec lahko pošljete na naslov GURS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, PP 949, lahko pa ga posredujete tudi preko elektronske pošte na obvescanje.gu@gov.si ali pa dostavite osebno v katerokoli izpostavo GURS.

Primer 2:

Prejeli ste obvestilo GURS, v katerem ste napačno navedeni kot lastnik objekta, ki je dejansko in pravno v lasti družbe Elektro Ljubljana d.d. Objekt (praviloma bo to transformatorska postaja) je napačno pripisan k zemljišču v vaši lasti, s katerim naj bi tako tvorila enotno nepremičnino v vaši lasti.

V skladu s pravili in navodili GURS lahko napačno lastniško stanje v registru nepremičnin popravi le oseba, ki je prejela obvestilo, da je lastnik nepremičnine. Popravek se lahko izvede osebno na katerikoli izpostavi GURS ali pa s pomočjo obrazca št. 5, ki nahaja na spletni strani GURS.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov GURS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, PP 949, lahko pa ga posredujete tudi preko elektronske pošte na obvescanje.gu@gov.si ali pa dostavite osebno v katerokoli izpostavo GURS.

Vse spremembe podatkov lahko opravite tudi preko spletne aplikacije GURS OVN (glej točko 12. brošure GURS), ob tem pa je potrebno še opozoriti, da je potrebno v roku do 25.11.2010 obvestiti GURS le o vaših pripombah na izračun vrednosti nepremičnine, druge napačne podatke pa bo potrebno urediti do uveljavitve davka na nepremičnine.

Upamo, da je navedeno pojasnilo pripomoglo k uspešnemu reševanju neljubih zapletov v zvezi z napačno vsebino poskusnih izračunov vrednosti vaših nepremičnin, ki so dejansko v lasti naše družbe. Glede ureditve lastniških, služnostnih in drugih razmerij v zvezi z zemljišči na katerih so postavljeni energetski objekti vas prosimo, da vaša vprašanja in predloge pisno posredujete na naslov Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana.

Vsa podrobna pojasnila in napotki so uradno na voljo na spletnih straneh GURS in v njihovih uradno izdanih dokumentih, družba Elektro Ljubljana d.d. pa izjavlja, da to pojasnilo ni pravni nasvet in ne sprejema odgovornosti za kakršnekoli posledice ravnanja po tem pojasnilu.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij