• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

20:00 - Brez napajanja samo še posamezne transformatorske postaje

25. februar 2014
Razen posameznih transformatorskih postaj, ki nimajo stalnih odjemalcev, je na območju Elektra Ljubljana zagotovljeno napajanje vseh transformatorskih postaj - bodisi iz omrežja bodisi s pomočjo agregatov.

Na področju Logatca, Vrhnike in Kamnika so brez napajanja še posamezne transformatorske postaje, ki nimajo stalnih odjemalcev (počitniške hišice, planinski domovi,…).

Vse ostale transformatorske postaje pa napajamo bodisi preko omrežja ali preko agregatov.

Z agregati zagotavljamo napajanje 29 transformatorskim postajam oziroma približno 250 odjemalcem, večinoma na področju med Goteniško goro in Čabranko.

Pričakujemo da bomo zadnje agregate ugasnili konec marca, ko bomo uspeli zasilno sanirati omrežje še do zadnjih odjemalcev na območjih, ki jih je žled najbolj prizadel.

Pričakujemo, da bomo omrežje popolnoma sanirali v prihodnjih mesecih, predvidoma do konca leta, najbolj zahtevna bo sanacija 110-kilovoltnega omrežja. Odjemalce na območjih Kamnika, Kočevja, Ribnice, Žirov, Logatca, Cerknice in Vrhnike tako opozarjamo, da bo dobava električne energije zaradi obnove omrežja do končne sanacije večkrat motena.

Zaradi zagotavljanja začasnega napajanja so nekateri kablovodi položeni po površju in označeni z rdečim trakom "Pozor, električna napetost!". Kablovodi so pod napetostjo in se jih v nobenem primeru ni varno dotikati ali ob njih izvajati spravilo lesa.

Naslednje poročilo bo objavljeno 31.3.2014 okoli 12 ure.