• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Ministrstvo objavilo obrazce za povračilo stroškov, nastalih zaradi uporabe agregatov ob ujmi

12. marec 2014
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je danes na svoji spletni strani objavilo obrazce, s katerimi lahko občani in podjetja oddajo prijavo za povračilo stroškov, ki so jim nastali zaradi uporabe agregatov v času, ko je bila zaradi posledic žledu prekinjena dobava z električno energijo.

Obrazce je ministrstvo objavilo na podlagi 10. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Na spletni strani ministrstva so objavljeni trije obrazci, in sicer:  

  • za agregate, priključene individualno pri odjemalcih, tako da števci električne energije na merilnem mestu ne beležijo porabljene energije
  • za lastne ali najete agregate distribucijskih podjetij
  • za agregate, ki niso v lasti ali najemu distribucijskih podjetij, in so jih distribucijska podjetja priključila na omrežje.

Obrazce  morajo upravičenci poslati najkasneje do 21. marca 2014  na naslov ministrstva.  

Več informacij je na voljo na tej povezavi.