• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Odziv GIZ distribucije električne energije na mnenje Računskega sodišča glede neučinkovitega izvajanja gospodarske javne službe SODO (GJS SODO)

petek, 05. december 2014
Računsko sodišče je dne 25.11.2014 predstavilo Porevizijsko poročilo »Popravljalni ukrepi Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Maribor«.

Na predstavitvi je bilo posebej izpostavljeno, da trenutna ureditev GJS SODO ni učinkovita, na kar Računsko sodišče opozarja že od leta 2009 dalje. »Posredniška« družba SODO, ki formalno izvaja GJS SODO samo najema infrastrukturo pri petih elektrodistribucijskih podjetjih, slednja pa dejansko izvajajo vse zakonske naloge GJS SODO in s tem zagotavljajo zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom Republike Slovenije. Družba SODO po oceni Računskega sodišča nima ne kadrov, ne znanja, ne denarja, da bi samostojno izvajala dejavnost, povzroča pa dodatne stroške v sistemu, ki jih seveda plačujemo vsi uporabniki električne energije. Računsko sodišče zato poziva Vlado, da izvajanje GJS SODO čim prej ustrezno uredi.

GIZ distribucije električne energije, ki zastopa interese vse petih elektrodistribucijskih podjetij (več kot 3.000 zaposlenih) podpira  mnenje Računskega sodišča. Elektrodistribucijska podjetja imamo že več kot stoletno poslanstvo in tradicijo izvajanja distribucije električne energije. Pri tem z elektriko zanesljivo oskrbujemo skoraj milijon uporabnikov in upravljamo z 96% vsega električnega omrežja v Sloveniji. Tudi elektrodistribucijska podjetja se že več let aktivno trudimo za  ustrezno ureditev izvajanja GJS SODO. Z različnimi relevantnimi pravnimi in ekonomskimi analizami smo jasno pokazali, da je po zgledu večine evropskih praks najbolj učinkovito vzpostaviti ureditev GJS SODO pri kateri bomo elektrodistribucijska podjetja kot lastniki infrastrukture tudi dejansko izvajali koncesijo GJS SODO. Vmesni člen, ki je dejansko samo posrednik in ki za svoje poslovanje letno porabi okrog 4 mio EUR, po mnenju GIZ distribucije električne energije ni potreben.

Ne samo, da uporabniki električne energije po nepotrebnem plačujejo te dodatne stroške, zaradi trenutne ureditve imamo elektrodistribucijska podjetja in uporabniki po nepotrebnem nemalo težav tudi v praksi pri dnevnem sodelovanju. Zaradi trenutne ureditve posledično elektrodistribucijska podjetja na letni ravni vlagamo desetino manj sredstev v izgradnjo in obnovo infrastrukture, kar je po naši oceni škoda, ki gre na račun boljšega omrežja v Republiki Sloveniji.Dejstvo je, da je distribucija električne energije lokalnega značaja in ustrezna organiziranost na lokalnem nivoju se je še posebej pokazala pomembna pri naravnih nesrečah, kot je bil npr. letošnji žled, pa kasneje poplave, ipd. 

Vladi RS zato tudi mi predlagamo, da elektrodistribucijskim podjetjem čim prej podeli koncesije za izvajanje GJS SODO ter s tem zagotovi dolgoročno učinkovit distribucijski sistem in zanesljivo oskrbo z električno energijo.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij