• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

POZIV lastnikom in upravljavcem optičnih in TK vodov

2. december 2015
Elektro Ljubljana, d.d., na podlagi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem in kot lastnik elektroenergetske infrastrukture načrtuje v letu 2016 izvedbo obsežnejše zamenjave srednjenapetostnih vodov na celotnem teritorialnem območju upravljanja omrežja s strani naše družbe.

Predvsem v širšem središču mesta Ljubljana se ugotavlja, da so na posameznih odsekih obstoječe elektro-kabelske kanalizacije v upravljanju naše družbe v cevi nameščeni optični in telekomunikacijski vodi brez našega soglasja in nadzora. Na določenih odsekih so optični in telekomunikacijski vodi nameščeni v skupno cev z energetskim kablom ali pa zasedajo zadnjo prosto cev na posameznem odseku. Tako bomo pri izvajanju obnove energetskih kablov primorani izvajati tudi premike optičnih ali telekomunikacijskih vodov.   Zato pozivamo vse operaterje ali lastnike optičnih ali telekomunikacijskih vodov, da nam do 31. 12. 2015 sporočijo podrobnejši potek svojih vodov po obstoječi elektro- kabelski kanalizaciji v upravljanju naše družbe. Vse optične in telekomunikacijske  vode, za katere do navedenega roka ne bomo pridobili ustrezne dokumentacije, bomo v podjetju obravnavali kot opuščene in jih bomo po tem roku z vidika varnosti, preglednosti in sprostitve cevi odstranili iz elektro-kabelske kanalizacije.  

Kontaktna oseba s strani našega podjetja je g. Uroš Jerina (041 682 747).