• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

21.redna skupščina Elektra Ljubljana

25. julij 2016

Današnje 21. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d., ki je potekala v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana, se je udeležilo 89,04 odstotkov osnovnega kapitala.

Na skupščini so delničarji podprli sklenitev Pogodbe o menjavi poslovnih deležev med družbama GEN-I d.o.o. in Elektro Ljubljana d.d. in Aneks št. 1 k tej pogodbi, na podlagi katere Elektro Ljubljana d.d. odsvaja svoj 100 % poslovni delež v hčerinski družbi Elektro energija d.o.o. za vrednostno ustrezno udeležbo v družbi GEN-EL d.o.o.  in s tem posredno udeležbo v družbi GEN-I d.o.o.

Današnji sklep skupščine Elektra Ljubljana predstavlja enega zadnjih korakov na poti k uresničitvi skupnega projekta družb Elektro Ljubljana d. d.  in GEN-I d.o.o.