• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije

1. avgust 2016

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v torek, 30. avgusta 2016 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana (SMEEL), Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne, 28. julija 2016, prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda: »Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«.  

Nasprotni predlog delničarja Društvo mali delničarji Slovenije k točki 5