• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d., k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 22. redne seje skupščine

26. avgust 2016

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v torek, 30. avgusta 2016 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana (SMEEL), Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 26. avgusta 2016, prejela nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije, ki ga na podlagi določil Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) zastopa uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. Nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na spremembe statuta družbe in je objavljen pod 4. točko dnevnega reda sklica 22. redne seje skupščine delničarjev družbe pod naslovom »Spremembe in dopolnitve statuta družbe«.  

Nasprotni predlog SDH k točki 4.pdf