• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Oškodovani v poplavah naj se obračajo izključno na občinske komisije

ponedeljek, 04. september 2023

Vsi, ki so utrpeli škodo v naravni ujmi avgusta 2023, naj se za vse informacije glede upravičenosti do interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov ter za oddajo vloge za povrnitev nastale škode obrnejo na občinske komisije, ki izvajajo popis škode. Dokazila o škodi in vloge za povrnitev škode ni treba pošiljati distribucijskemu operaterju, elektrodistribucijskim podjetjem ali dobaviteljem električne energije. Distribucijski operater električne energije bo podatke o povzročeni škodi na posameznih objektih pridobil sam, iz centralne zbirke podatkov, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vsem odjemalcem v Sloveniji pa se bo električna energija, ki je bila dobavljena na dan solidarnosti, 14. avgusta 2023, obračunala po nižji dnevni tarifni postavki. Vse ukrepe predpisuje Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Na podlagi ocenjene škode na posameznem objektu bo distribucijski operater električne energije končne odjemalce v osmih dneh od prejema podatkov razvrstil v naslednje skupine:

  • odjemalci, pri katerih je nastala blaga škoda na objektu;
  • odjemalci, pri katerih je nastala huda škoda na objektu; 
  • odjemalci, katerih objekt je popolnoma uničen in odjem ni mogoč.

Vsem odjemalcem, pri katerih zaradi posledic poplav in plazov odjem električne energije ni mogoč, se tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo znižajo na nič. Ta ukrep velja od 4. avgusta 2023 do ponovne priključitve na električno omrežje in oskrbe z električno energijo. 

Ti odjemalci tudi ne plačujejo:

  • akontacije za porabo električne energije v primeru letnega obračunavanja energije,
  • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije,
  • prispevka za energetsko učinkovitost,
  • prispevka za delovanje operaterja trga.

Prav tako se bo vsem odjemalcem v Sloveniji električna energija, ki je bila dobavljena na dan solidarnosti (14. avgust 2023), obračunala po nižji dnevni tarifni postavki. Obračun porabljene električne energije se bo tam, kjer so nameščeni napredni merilni sistemi, opravil na podlagi merilnih podatkov po dejanski porabi. Tam, kjer ni nameščenega naprednega merilnega sistema, pa bo operater za 14. avgust 2023 izvedel korekcijo porabe na osnovi zadnje evidentirane povprečne dnevne porabe.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij