• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Prestavitev merilne naprave

Kategorija: Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Če želi uporabnik prestaviti merilno napravo na primer iz stanovanja na hodnik ali iz objekta na fasado objekta, mora to namero sporočiti pristojnemu elektrodistribucijskemu podjetju z oddajo Vloge za izdajo soglasja za priključitev (ali obrazec za natis). Na podlagi podane vloge se na lokaciji priključno-merilnega mesta preverijo tehnične možnosti za izvedbo omenjene spremembe in se kot tehnični pogoj predpišejo v soglasju za priključitev. Po dokončnosti veljavnosti izdanega soglasja za priključitev in pred začetkom prestavitve merilne naprave skleneta imetnik soglasja in elektrodistribucijsko podjetje pogodbo o priključitvi, s katero določita medsebojna razmerja, ki zadevajo izvedbo, lastništvo in priključitev. Po sklenitvi pogodbe o priključitvi in plačilu pripadajočih stroškov mora uporabnik oddati še Vlogo za priključitev in uporabo sistema (ali obrazec za natis).

Poseg (elektroinštalacijska dela) za uporabnika izvede izvajalec, ki ga izbere uporabnik.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij