• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kaj lahko storimo, če meritve ne delujejo pravilno?

Kategorija: Sum nepravilnega merjenja porabe na merilnem mestu

Kaj lahko storimo, če meritve ne delujejo pravilno?

Uporabnik ima vedno možnost, da naroči kontrolo točnosti merilne naprave z referenčnim instrumentom. Storitev je plačljiva le, če se ugotovi, da je točnost števca v zakonsko predpisanih mejah. Cena te storitve znaša 60,66 EUR z DDV. V primeru da se ugotovi, da točnost merilnih naprav ni v zakonsko predpisanih mejah, strošek kontrole in zamenjave merilne naprave nosi upravljalec distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana, d. d.

V primeru zahteve uporabnika po kontroli montiranih naprav s strani akreditirane pravne osebe, pa se dodatno zaračuna storitev na terenu izbrane akreditirane osebe po njeni ponudbi za storitev na sami lokaciji.

Storitev A-testa merilne naprave v merilnem laboratoriju, ki obsega kontrolno merjenje točnosti števca električne energije in pripravo poročila, na zahtevo uporabnika se obračuna po dejanskih količinah in stroških.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO