• Baza znanja
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kakšen je postopek ponovnega priklopa merilnega mesta, odklopljenega zaradi neplačila?

Kategorija: Odklop in ponovni priklop

Uporabnik (lastnik/plačnik merilnega mesta) oz. od njega pooblaščena oseba mora za ponovni priklop merilnega mesta, odklopljenega zaradi neplačila, izvajalcu nalog SODO (Elektro Ljubljana, d. d.) dostaviti podpisano Pogodbo o oskrbi z električno energijo z izbranim dobaviteljem in potrdilo o plačilu stroškov odklopa in ponovnega priklopa v višini:

  • 79,69 EUR, če je izveden odklop in priklop na merilnem mestu z obiskom monterja;
  • 28,13 EUR v primeru daljinskega odklopa in priklopa merilnega mesta;
  • 224,14 EUR v primeru, da je izveden odklop in ponovni priklop na nadzemnem omrežju;
  • 118,83 EUR, če je odklop in ponovni priklop izveden na kabelskem omrežju;
  • 79,69 EUR v primeru, da je odklop in ponovni priklop izveden v spremstvu varnostne službe ali policije;
  • 96,82 EUR v primeru odklopa in priklopa po ZJRM-1.

(Cena je z vključenim DDV-jem).

Za vse informacije v zvezi z odklopom smo vam na voljo v klicnem centru Elektra Ljubljana, na št. 01/230-40-03, in sicer ob delavnikih med 6. in 18. uro.

Ponovni priklop odklopljenega merilnega mesta zaradi neplačila lahko v vašem imenu uredi vaš dobavitelj električne energije.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO