• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
01 230 40 02

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
01 230 40 03
gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Sprememba iz enofaznega v trifazni priključek

Kategorija: Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Za spremembo iz enofaznega v trifazni priključek je treba pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (ali obrazec za natis). Na podlagi podane vloge se na lokaciji priključno-merilnega mesta preverijo tehnične možnosti za izvedbo omenjene spremembe in se kot tehnični pogoj predpišejo v soglasju za priključitev. Na podlagi soglasja za priključitev sklene odjemalec s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem pogodbo o priključitvi, v kateri so določene medsebojne pogodbene obveznosti glede priključka in finančne obveznosti, ki jih mora odjemalec poravnati pred spremembo. Po sklenitvi pogodbe o priključitvi in plačilu pripadajočih stroškov mora uporabnik oddati še Vlogo za priključitev in uporabo sistema (ali obrazec za natis).

Poseg (elektroinštalacijska dela) za uporabnika izvede izvajalec, ki ga izbere uporabnik.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij