• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
01 230 40 02

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
01 230 40 03
gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Prestavitev merilne naprave

Če želi uporabnik prestaviti merilno napravo na primer iz stanovanja na hodnik ali iz objekta na fasado objekta, mora to namero sporočiti pristojnemu elektrodistribucijskemu pod...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Sprememba iz enofaznega v trifazni priključek

Za spremembo iz enofaznega v trifazni priključek je treba pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (ali obraz...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek prevzema novega oz. sprememba na obstoječem merilnem mestu?

Stroški posega pristojne osebe sistemskega operaterja ob priključitvi novega merilnega mesta oz. spremembah, ki zahtevajo izdajo novega Soglasja za priključitev na merilnem mest...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek omrežnine za posamezno priključno moč?

Zneski omrežnine (enkratni prispevek) za priključno moč za posamezno skupino končnih odjemalcev so vam na voljo na spletni strani Agencije RS za energijo.

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšni so stroški po Pogodbi o priključitvi za merilno mesto pri vrednosti glavne varovalke 3 x 20 A za gospodinjski odjem?

Strošek priključitve na elektrodistribucijsko omrežje predstavlja strošek, ki je odvisen od višine priključne moči (omrežnina) ter stroška prevzema in priklopa merilnega mesta.

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšna je višina prispevka v primeru povečave priključne moči iz 1 x 20 A na 1 x 35 A za gospodinjstva?

Stara moč (omrežnina): 219,05 € (se upošteva); Nova moč (omrežnina): 350,48 €; Razlika za doplačilo (omrežnina): 131,43 €; + Prevzem in priklop: 28,84 €; Skupaj za ...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kdaj je potrebno pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo Soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano Soglasje za priključitev

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek prevzema in priklopa?

Stroški posega pristojne osebe sistemskega operaterja ob priključitvi novega merilnega mesta oz. spremembah, ki zahtevajo izdajo novega Soglasja za priključitev na merilnem mest...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek priključitve novega merilnega mesta za gospodinjski odjem?

Strošek priključitve na elektrodistribucijsko omrežje predstavlja strošek, ki je odvisen od višine priključne moči (omrežnina) ter stroška prevzema in priklopa merilnega mesta.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO