• Baza znanja

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kdo je pristojen za odklop merilnega mesta?

Kategorija: Odklop in ponovni priklop

Ob neizpolnjevanju tehničnih pogojev iz Soglasja za priključitev, določil zakonodaje in veljavne Pogodbe o dobavi na merilnem mestu, lahko sistemski operater distribucijskega omrežja vaše merilno mesto po predhodnem obvestilu odklopi.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO