• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
01 230 40 02

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
01 230 40 03
gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Najpogostejši razlogi za odklop uporabnika od omrežja

Kategorija: Odklop in ponovni priklop

Najpogostejši razlogi za odklop uporabnika po določbah 151. člena EZ-1 (odklop po predhodnem obvestilu) so:

  • Odpoved pogodbe o dobavi, merilno mesto nima dobavitelja.
  • Potek pogodbe o dobavi, merilno mesto nima dobavitelja.
  • Neplačilo omrežnine, prispevkov in storitev.

V primeru, da je odklop izvršen zaradi odpovedi Pogodbe o dobavi (najpogosteje dobavitelj odpove pogodbo o dobavi zaradi neporavnanih obveznosti uporabnika) je za ponovni priklop potrebno:

Za informacije o višini dolga se obrnite na vašega dobavitelja. Elektro Ljubljana d.d. ne poseduje informacij o višini neporavnanih obveznosti uporabnikov do dobaviteljev.

V primeru, da je bil odklop izvršen zaradi poteka pogodbe o dobavi (do poteka pogodbe o dobavi pride zaradi spremembe lastnika in/ali plačnika na merilnem mestu ali poteka časa veljavnosti pogodbe, ki je sklenjena za določen čas) je za ponovni priklop potrebno:

Novemu dobavitelju je potrebno v primeru spremembe lastnika in/ali plačnika na merilnem mestu posredovati tudi ustrezno dokumentacijo za izvedbo spremembe.

Za ponovni priklop merilnega mesta odklopljenega zaradi neporavnanih obveznosti iz naslova omrežnine, prispevkov in storitev je potrebno poravnati dolg, ki je naveden na obvestilu o odklopu ter plačati stroške odklopa in ponovnega priklopa (, točka B2).

Za vse dodatne informacije v zvezi z odklopom in ponovnim priklopom smo vam na voljo v klicnem centru Elektra Ljubljana, na št. 01/230-40-03, in sicer ob delavnikih med 6. in 18. uro.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO