• Baza znanja

Pogosta vprašanja uporabnikov

Na merilnem mestu imam nameščen sodoben digitalni števec. Zakaj ne prejemam računa po dejanski porabi?

Kategorija: Prilagoditev zaračunavanja dobave elektrike dejanskemu načinu rabe

Na področju upravljanja omrežja v Elektru Ljubljana, d. d., pospešeno izvajamo prehod na sistem daljinskega odbiranja števčnih podatkov za potrebe obračuna tudi za gospodinjske in majhne poslovne odjemalce. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega odbiranja za potrebe obračuna električne energije, je poleg ustrezno nameščene merilne naprave tudi vgrajena pripadajoča komunikacijska oprema na distribucijskem omrežju (napravah). V primeru da komunikacijska oprema še ni vgrajena, se vaše merilno mesto še vedno nahaja v skupini merilnih mest z letnim odbiranjem števčnih stanj.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO