• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

FlexiTranStore

Za novo generacijo prilagodljivih elektroenergetskih omrežij

2017–2021
FlexiTranStore

Gre za tehnično implementacijo najnovejših tehnologij, ki se bo preskusila za potrebe sistemskih operaterjev, med potekom projekta pa še za vzpostavitev storitev, ki jih bodo ti omogočili. Elektro Ljubljana bo aktivni partner na svojem srednjenapetostnem omrežju. Nameščeni bodo DLR-senzorji (Dynamic line rating), s katerimi je mogoče preprečiti nastop žledu, preskušena pa bo tudi uporabnost sistema spremljanja in ocenjevanja razmer (temperatura, vremenske razmere, poves, nateznost, obremenitev) v realnem času.

Elektro Ljubljana bo pri projektu sodeloval s testiranjem DLR-senzorjev, ki bodo nameščeni na izbranem daljnovodu.

Cilji projekta so:

  • povečati prilagajanje odjema in proizvodnje, torej prilagodljivosti vzdolž celotne verige elektroenergetskega sistema (integracija baterijskih sistemov za shranjevanje energije (BESS), ki podpirajo regulacijo napetosti in frekvence na povezovalnih točkah med prenosnimi in distribucijskimi sistemskimi operaterji),
  • integracija vetrnih in plinskih elektrarn,
  • povečati prilagajanje odjema in proizvodnje na ravni prenosnega omrežja, z namestitvijo naprav za regulacijo pretokov moči (preprečevanje ozkih grl ali preobremenitev) ali pa z namestitvijo senzorjev za dinamično ocenjevanje stanja daljnovoda (Dynamic line rating – DLR) ter ob podpori delujočih algoritmov preprečiti nastop žledu na vodnikih ter nameščanje regulacijskih transformatorjev na VN/SN, ki kompenzirajo vpliv večjih proizvodnih enot (OVE, stohastično obratovanje) na napetostne razmere,
  • povečati delež razpoložljivih enot prilagajanja proizvodnje in odjema iz distribucijskega omrežja in s tem omogočiti razvoj trga sistemskih storitev,
  • povečati prilagajanje na konvencionalnih generatorjih, kar bo doseženo z namestitvijo robustnih in prilagodljivih stabilizatorjev za stabilizacijo nizkofrekvenčnih oscilacij v širokem spektru obratovalnih pogojev,
  • povečati prilagajanje na trgu na debelo z električno energijo, za kar bo vzpostavljena skupna platforma.

Projekt, v katerem sodeluje 28 partnerjev, 4 prenosni operaterji, 3 distribucije električne energije, 8 proizvajalcev opreme, 4 univerze in regulator sofinancira Evropska komisija (do 70 % upravičenih stroškov).

Več o projektu

Novice o projektu (september 2019)

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij