• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

Integrid

Demonstracija delovanja nameščenih inteligentnih tehnologij za energetska omrežja, ki bodo omogočala integracijo obnovljivih virov in odjemalcev ter vzpostavitev rešitev za interaktivni trg med vsemi deležniki v energetskem prostoru

2017–2020
Integrid

S projektom bomo v celovit sistem integrirali napredno merilno infrastrukturo, prilagajanje bremen (DR) oziroma odjemalcev električne energije, platformo virtualne elektrarne, polnilne postaje za električna vozila kot bremena s specifičnimi karakteristikami odjema, hranilnike energije in informacij iz distributerjevega nadzornega sistema (SCADA).

Projekt pokriva tehnično virtualno elektrarno, ki služi potrebam operaterja, medtem ko je komercialna elektrarna vzpostavljena za potrebe trga. Portugalski in švedski pilotski projekt pa sta osredotočena na sodelovanje gospodinjskih odjemalcev, ki bodo aktivno vključeni v projekt in bodo vzpostavili trg storitev oziroma ponudili podporo omrežju.

Pri projektu sodelujemo v konzorciju partnerjev iz Portugalske, Švedske, Nizozemske, Avstrije, Velike Britanije in Španije.

Več o projektu