• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

Napredni merilni sistem

Izgradnja naprednega merilnega sistema s pomočjo kohezijskih sredstev EU

2017–2023
Napredni merilni sistem

Tehnologija merjenja porabe električne energije pri končnih odjemalcih se je v svetu začela temeljito spreminjati že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Merjenje, zajem, obdelava in posredovanje obračunskih merilnih podatkov o odjemu električne energije so ena najpomembnejših poslovnih funkcij distribucijskega podjetja. Ročno odčitavanje obračunskih števcev je počasno in drago, zaradi človeškega dejavnika dopušča napake pri odbiranju stanj, ne omogoča zajemanja podatkov o odjemu v obračunskem obdobju, o številu in trajanju prekinitev, niti ne omogoča nadzora pretoka električne energije zaradi porasta proizvodnih virov. Zato so bili nameščeni sistemi za daljinsko odčitavanje števcev, ki pa so z dodajanjem tako imenovanih naprednih funkcij prerasli v napredne merilne sisteme (NMS). Ti so skupek sistemskih števcev, pripadajoče informacijsko-komunikacijske infrastrukture in IT-sistemov, ki omogočajo merjenje, daljinsko odčitavanje podatkov o rabi električne energije za namene obračunavanja, daljinsko upravljanje naprednih števcev, spremljanje kakovosti preskrbe ter obratovanja in načrtovanja distribucijskih omrežij.

V Sloveniji področje NMS ureja več dokumentov, ki predpisujejo uvedbo NMS in tako kažejo smernice za pripravo razvoja naprednega merilnega sistema v Elektru Ljubljana. Ključna je  Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Uradni list RS, št. 79/15), ki določa, da se v Republiki Sloveniji vsa merilna mesta opremijo in vključijo v NMS do konca leta 2025.

Družba Elektro Ljubljana je imela ob koncu leta 2017 opremljenih in v napredni merilni sistem vključenih več kot 144.000 MM, kar je skoraj 43 % vseh MM. Skladno s strategijo razvoja naprednega merilnega sistema Elektra Ljubljana bomo letno opremili približno 30.000 MM z napredno merilno infrastrukturo predvidoma po naslednjih zaključenih področjih (navedeni seznami so informativnega značaja):

Občina
Grosuplje
Ig - delno
Ivančna Gorica - delno
Mestna občina Ljubljana
Škofljica
Velike Lašče - delno
Črnomelj - delno
Metlika
Semič
MOL - delno
Trbovlje - delno

Občina
Bloke
Cerknica
Loška dolina
Ig
Ivančna Gorica - delno
Žužemberk
MOL - delno
Šentjernej
Škocjan
Trbovlje - delno
Zagorje ob Savi - delno

Občina
Dobrepolje
Velike Lašče
MOL - delno
Kostanjevica na Krki
Mokronog-Trebelno
Novo mesto
Šmarješke Toplice
Mirna
Mirna Peč
Zagorje ob Savi - delno
Ivančna Gorica - delno
Šmartno pri Litiji - delno
Trebnje - delno

Občina
Črnomelj
Kočevje - delno
Kostel
Loški Potok - delno
Osilnica
Ribnica - delno
MOL - delno
Laško - delno
Radeče
Sevnica
Zagorje ob Savi
Litija - delno
Trebnje
Lukovica - delno
Vransko

Občina
Hrastnik
Laško
Trbovlje
Kočevje
MOL - delno

Občina
Ivančna Gorica
Litija - delno
Šmartno pri Litiji
MOL - delno
Ribnica
Cerkno
Dobrova-Polhov Gradec
Gorenja vas-Poljane
Idrija
Logatec
Žiri

Občina
Domžale
MOL - delno
Loški Potok
Sodražica

Občina
Dol pri Ljubljani
Litija
Lukovica
Mengeš
Moravče
Trzin
MOL

Družba Elektro Ljubljana je konec leta 2017 podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izgradnja naprednega merilnega sistema v Elektru Ljubljana. Z uspešnim nastopom na javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017–2022 (JR PS EE 2017), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, bo družba Elektro Ljubljana prejela nepovratna evropska sredstva za opremljanje merilnih mest z napredno merilno infrastrukturo.

V sklopu projekta Izgradnja naprednega merilnega sistema v Elektro Ljubljana  bo v obdobju 2017–2022 z napredno merilno opremo opremljenih več kot 157.000 merilnih mest.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v sklopu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, specifičnega cilja Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov.

Upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju Kohezijski sklad EU : Elektro Ljubljana, 67 : 33. Evropska unija prispeva iz Kohezijskega sklada 5.372.251,50 EUR, Elektro Ljubljana pa 15.761.378,50 EUR.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij