• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

Aktivni odjemalec

Razvoj in demonstracija tehnologij za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih

2017–2020
Aktivni odjemalec

Glavni cilj projekta je razvoj in demonstracija sistema, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja tako odjema malih porabnikov kot proizvodnje malih razpršenih ponudnikov omogoča demokratično vključitev malih odjemalcev in proizvajalcev na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami, hkrati pa napoveduje in povečuje razpoložljive kapacitete sistemskih storitev, ki jih za delovanje elektroenergetskih sistemov (EES) potrebujejo sistemski operaterji.

Dostop malih odjemalcev in razpršenih proizvodnih naprav na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami prispeva k fleksibilnosti teh odjemalcev in s tem k povečanju razpoložljivih kapacitet sistemskih storitev, k vzpostavitvi novih storitev (regulacija napetostnega profila, kompenzacija jalove energije ...), namenjenih sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja, k zmanjševanju potreb po investiranju v razvoj in nadgradnjo omrežij, k dvigu zavedanja pomena prilagodljive rabe energije skladno s stanjem v omrežju in z dogajanjem na trgih z električno energijo, k izboljšanju ekonomike investiranja v razpršene obnovljive vire energije in pametne ter energetsko učinkovite naprave pri odjemalcih ter k dodatni funkcionalnosti pametnih naprav, povezanih v platformo agregatorja, ki omogoča lastnikom naprav ustvarjanje dodatnih prihodkov (monetizacija). Večja samooskrba z energijo vzpostavlja možnost otočnega obratovanja na nivoju porabnika, preko nadzora porabe in ključnih pokazateljev uspešnosti (KPI) pa prispeva k zmanjšanju porabe električne energije v gospodinjstvih in posledično k manjšemu izpustu toplogrednih plinov v okolje.

Projekt povezuje več ločeno razvitih produktov in storitev, ki imajo vsak svoj specifičen namen. Najkompleksnejši novi produkt, tj. celovita integracija vseh rezultatov projekta, bo vseboval naslednje storitve na osnovi agregacije prilagodljivega odjema in proizvodnje razpršenih malih odjemalcev:

 1. regulacija ravnotežja omrežja – namenjena sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (primarna regulacija, sekundarna regulacija, pozitivna in negativna terciarna regulacija);
 2. regulacija napetosti omrežja – namenjena sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja;
 3. storitev izravnave odstopanj – namenjena bilančnim skupinam oziroma odgovornim bilančnih skupin;
 4. trženje prilagodljivosti (fleksibilnosti) – namenjeno prilagodljivim ponudnikom (GEN-I bo fleksibilnost ponujal na izravnalnem trgu, trgu znotraj dneva in trgu za dan vnaprej);
 5. upravljanje samooskrbe ali otočnega obratovanja – namenjeno posameznemu porabniku ali manjšemu številu povezanih porabnikov;
 6. učinkovita raba energije aktivnega odjemalca z uvedbo monitoringa in ključnih pokazateljev uspešnosti (KPI).

Glavni sklopi aktivnosti so:

 • Postavitev temeljev projekta
 • Razvoj agregatorske platforme
 • Razvoj opreme za prilagajanje odjema pri malih odjemalcih
 • Razvoj sistema za prilagajanje razpršene proizvodnje
 • Razvoj sistema za fleksibilno upravljanje e-mobilnosti
 • Postavitev pilotnih projektov
 • Testiranje in validacija
 • Diseminacija in uporaba rezultatov

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 3.327.546,60 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 1.103.922,89 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).