• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

Daljnovod 2 x 110 kV od Kamnika do Visokega

Izgradnja nove daljnovodne povezave za dolgoročno zagotavljanje zanesljivosti obratovanja distribucijskih razdelilnih transformatorskih postaj na območju Domžal, Kamnika, Mengša, Brnika in Kranja.

Daljnovod 2 x 110 kV od Kamnika do Visokega

Zaradi novih potreb po električni energiji ter povečanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo je na severnem delu območja med Ljubljano in Kranjem načrtovana gradnja 2 x 110 kV daljnovoda od Kamnika do Visokega.

Brez načrtovane 110 kV daljnovodne povezave širše območje severno od Ljubljane nima zagotovljenega ustreznega elektroenergetskega napajanja. Z novo 110 kV daljnovodno povezavo se bo dolgoročno zagotovilo ustrezno dvostransko napajanje in zanesljivost obratovanja distribucijskih razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) 110/20 kV na območju Domžale–Kamnik–Mengeš ter mesta Kranj z vzhodnim delom okolice. Nova daljnovodna povezava bo ustrezno zagotovila tudi elektroenergetsko oskrbo glavnega slovenskega Letališča Jožeta Pučnika na Brniku, kjer je načrtovana nova RTP 110/20 kV Brnik.

Z izdajo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik – Visoko, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, je zaključena pomembna faza umeščanja daljnovoda v prostor.

Vlada je uredbo sprejela na osnovi elaborata Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko:

Investitorja Elektro Ljubljana, d. d. in Elektro Gorenjska, d. d., kot partnerja v nadaljevanju pričenjata fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja, na osnovi katerega bo možna gradnja omenjenega daljnovoda. V sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja so predvidene naslednje aktivnosti:

  • pridobivanje pravice graditi,
  • pridobivanje projektnih in drugih pogojev,
  • priprava in izdelava projektne dokumentacije DGD,
  • priprava vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V okviru pridobivanja pravice graditi bodo na osnovi javnega naročila izbrani sodni cenilci različnih strok izdelali cenilna poročila, ki bodo služila kot podlaga za pridobivanje služnostne pravice. Z vsemi lastniki prizadetih nepremičnin se bodo v nadaljevanju sklenile ustrezne služnostne pogodbe ter izplačale dogovorjene odškodnine.

Vzporedno z zgoraj omenjenimi aktivnostmi bodo od nosilcev urejanja prostora in drugih strokovnih inštitucij pridobljeni ustrezni projektni in drugi pogoji, ki bodo predstavljali izhodišča tako za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije kot končne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Omenjeni postopki naj bi se zaključili leta 2020, ko naj bi bilo predvidoma pridobljeno ustrezno gradbeno dovoljenje.

Za dodatne informacije ali vprašanja o izgradnji daljnovoda nam lahko pišete na elektronski naslov info@elektro-ljubljana.si.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij