• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

Upravljaj in prihrani

Analiza vpliva več tarif na obratovanje omrežja in napetostne razmere na srednjenapetostnem omrežju

2019–2021

Upravlja in prihrani je pilotni projekt razbremenjevanja distribucijskega omrežja. Raba električne energije iz leta v leto povečuje in to na določenih delih omrežja lahko vodi do lokalnih preobremenitev. Zaradi teh lahko v najslabšem primeru pride do izpada električne energije. Vse to pa pomeni slabšo kakovost in zanesljivost dobavljene električne energije, ki smo jo kot distribucijsko podjetje dolžni zagotavljati. 

S projektom želimo dokazati, da lahko odjemalci z aktivnim upravljanjem rabe električne energije pripomorejo k lokalnemu razbremenjevanju omrežja.

 

Namen projekta Upravljaj in prihrani

Trenutno lahko odjemalci izbirajo med dvotarifnim merjenjem porabljene električne energije, z visoko (VT) in nižjo tarifo (MT), ali pa se odločijo le za merjenje po enotni tarifi (ET). Prihranke lahko ustvarijo na primer v času MT, na račun razlike v cenah med tarifami. S sodelovanjem v projektu Upravljaj in prihrani pa bo na delu omrežnine na voljo več dodatnih t. i. kritičnih koničnih tarif (KKT), ki lahko omogočijo dodatne prihranke.

Na voljo bo:

  • pozitivna kritična konična tarifa (PKKT), ki je veljavna v času največjih obremenitev omrežja,
  • negativna kritična konična tarifa (NKKT), ki nastopi v času konične proizvodnje iz razpršenih virov energije ali v času minimalnega odjema, na primer ponoči in med vikendi.

Vsaka od novih KKT lahko nastopi znotraj visoke, nižje ali enotne tarife, zato v projektu lahko sodelujete tudi odjemalci, ki imate merjenje in obračun po enotni tarifi (ET).

O tem, kdaj  bodo nastopile kritične tarife in koliko časa bodo trajale, bodo sodelujoči obveščeni vsaj en dan vnaprej preko SMS sporočila ali elektronske pošte. 

Ves čas trajanja projekta bodo sodelujočim na voljo naši svetovalci.

 

Kaj pomeni biti »aktivni odjemalec«?

Vsak sodelujoči v projektu je »aktivni odjemalec«. Svetujemo, da v času nastopa PKKT tarif skuša svoj odjem električne energije znižati, z nastopom najcenejše tarife NKKT pa ga povečati. To pomeni, da kot aktivni odjemalec svojo porabo seli iz časa višjih, dražjih tarif v čase nižje tarife.

 

Kdo lahko sodeluje?

Izbor sodelujočih temelji na skrbno opravljenih analizah obremenjenosti omrežja in že nameščenem tipu števca. K sodelovanju smo tako povabili odjemalce, ki se napajajo iz transformatorskih postaj:

  • TP Bukovčeva v Domžalah
  • TP Spodnja Besnica Drčar in TP Gradišče v Grosuplju

 

Prednosti sodelovanja pri projektu :

  • Večji lasten nadzor nad porabo električne energije
  • Uvedba novega tarifiranja
  • Možnost višjih  prihrankov
  • Nadgradnja vašega obstoječega števca

Primer zniževanja oziroma povečevanja odjema električne energije v različnih tarifah:

 

 

 

 

 

 

 

 

*KKT - kritična konična tarifa

N - negativna KKT: povečajte odjem

P - pozitivna KKT: znižajte odjem

 

Projekt Upravljaj in prihrani je odobrila Agencija za energijo Republike Slovenije, z namenom aktivnega vključevanja odjemalcev. Odobritev temelji na 135. členu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektro operaterje (Ur.l.RS, št. 46/18, 47/18- opr. In 86/18), ki opredeljuje uvedbo kritične konične tarife (KKT).

 

 

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij