• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

Interrface

Vzpostavljamo skupno platformo za energetski prehod

2019–2022

Z madžarskima družbama NKM in EON bomo na treh izbranih pilotnih poligonih preskusili uveljavitev lokalnega trga (»Peer-To-Peer«). Gospodinjski in  poslovni odjemalci bodo lahko na dnevni ravni medsebojno trgovali z majhnim količinami električne energije. Gre za novi poslovni model, pri katerem uporabniki omrežja svoje presežke lokalno proizvedene električne energije sproti prodajajo svojim »sosedom« in pri tem kar najmanj dodatno obremenjujejo distribucijsko omrežje. Uvajamo dinamično omrežninsko tarifo, ki bo višja ali pa nižja glede na napovedano stanje omrežja.

Cilji projekta:

  • Interrface bo povezal vse akterje v energetski  verigi: sistemske operaterje, običajne proizvajalce obnovljivih virov, potrošnike, agregatorja in upravljavce trga. To bo omogočala  skupna trgovalna platforma IEGSA, preko katere si bodo akterji energetskega trga izmenjevali podatke.
  • Deregulirano tržno okolje Evropske unije in oblikovanje z njimi povezanih novih tržnih produktov bo olajšalo vključevanje razpršenih obnovljivih virov energije. Pri lokalnem P2P-trgu je izhodiščna ideja trgovanje z viški lokalno proizvedene električne energije, pri čemer distribucijsko podjetje preko dinamične tarife aktivno vstopi v trgovalne procese. Namen demonstracije v okviru P2P-trga je, da njegov finančni tok električne energije preko dinamičnih tarif optimiziral trgovanje. Operater pa bo lahko še vedno zagotavljal zanesljivo in  kakovostno električno energijo.

Več o projektu: http://www.interrface.eu/

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij