• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

BD4NRG

Big data za energijo naslednje generacije

2021–2023

Pri projektu uvajamo sprotno analitiko na srednje- in nizkonapetostnem nivoju, ki poleg podatkov z merilne infrastrukture vključuje tudi podatke drugih merilnih naprav ali senzorjev, nameščenih na omrežju. Analitika v sprotnem času pomeni zametek upravljanja sredstev ter dopušča tudi povezovanje s sistemom upravljanja distribucijskega sistema.

Projekt je zastavljen na nivoju celotne vrednostne verige elektroenergetskega sistema, pri njem pa sodelujeta prenosni in distribucijski sistemski operater. Ambiciozno zastavljen koncept uporabe rezultatov analitičnih orodij v skoraj sprotnem času odpira možnosti optimizacije novih naprednih storitev. Do zdaj so bili namreč učinki uvedbe novih storitev težko določljivi.   

Cilji projekta:

  • V skladu s konceptom pametnih omrežij želimo vzpostaviti modularno okolje, ki temelji na odprti sprotni analitiki..
  • Uveljavitev, nadgradnja in preskus analitičnega orodja Big Data Analytics Toolbox , ki bo vzdolž celotne vrednostne verige elektroenergetskega sistema ključ za doseganje njegovega optimalnega  tehnično-ekonomskega upravljanja: optimizacija tveganj planiranja investicij ter upravljanja osnovnih sredstev elektroenergetskega sistema, tudi tistih, ki niso v lasti operaterjev, so pa identificirana kot člen v vrednostni verigi.

Več o projektu: https://www.bd4nrg.eu/

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij