• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

OneNet

Eno omrežje za Evropo

2020–2023

V pilotnem projektu bomo preizkusili, kako lahko gospodinjski odjemalci s prilagajanjem porabe pripomorejo pri reševanju kratkotrajnih preobremenitev nizkonapetostnega omrežja na eni transformatorski postaji. Prilagajanje porabe oziroma prožnost pomeni možnost kratkotrajnega zmanjšanja moči električne energije. Pri projektu sodeluje več odjemalcev s toplotnimi črpalkami, ki jih daljinsko krmili prožnostni operater oz. agregator prožnosti. Elektro Ljubljana tako kupuje storitev prožnosti od agregatorja in ne neposredno od odjemalcev. Ker bomo v okviru projekta vzpostavili trgovalno platformo, bo v prihodnosti še več ponudnikov prožnosti, med drugim tudi samostojni odjemalci. 

Preko platforme bo tudi potekala izmenjava informacij za boljšo koordinacijo med operaterjema prenosnega in distribucijskega omrežja. Že zdaj lahko večji odjemalci, priključeni na distribucijsko omrežje, ponujajo svojo prožnost v sistemskih storitvah za prenosno omrežje. Uporaba te prožnosti za prenosno omrežje pa vpliva na obratovanje distribucijskega omrežja, zaradi česar lahko prihaja do lokalnih preobremenitev ali do nihanj napetosti.

V projektu, pri katerem sodeluje 71 partnerjev iz 22 evropskih držav, je Elektro Ljubljana skupaj z Elektrom Celje in Elektrom Gorenjska del vzhodne demonstracijske skupine.

Cilji projekta: 

  • prikaz uporabe prožnosti odjemalcev za potrebe distribucijskega omrežja
  • vzpostavitev trgovalne platforme, kjer bo potekala izmenjava informacij med akterji
  • boljša koordinacija uporabe prožnosti med operaterjem prenosnega in distribucijskega omrežja

Več o projektu