• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

Fleksibilnost za distribucijsko omrežje

Fleksibilnost kot novo orodje za izdajo soglasja terminsko omejene povečave priključne moči

2019–2021

S pilotnim projektom želimo prikazati, kako lahko z uporabo fleksibilnosti (prožnosti) odjemalcu omogočimo povečano priključno moč še pred potrebno ojačitvijo omrežja. Povečana priključna moč bo terminsko omejena, saj bo odvisna od trenutne konfiguracije omrežja in obremenitve lokalnega SN-omrežja (ne samo transformatorskih postaj, s katerih se odjemalec napaja).

Na območju RP Stari trg večji industrijski odjemalec želi povečavo priključne moči. Analiza stanja omrežja je pokazala, da ta brez ojačitve omrežja v primeru rezervnega napajanja ni mogoča. Ker je ojačitev omrežja z gradnjo nekajkilometrskega kablovoda dolgotrajen postopek, raziskujemo rešitev z uporabo prožnosti. V primeru rezervnega napajanja RP Stari trg bomo odjemalca pozvali k zmanjšanju moči. S tem namenom vzpostavljamo sistem za upravljanje fleksibilnosti, s katerim smo na inovativen način povezali podatke iz obračunskih števcev in podatke iz nadzornega sistema za upravljanje omrežja (SCADA). Sistem bo na podlagi meritev napetosti in tokov v srednjenapetostnem omrežju, trenutne topologije omrežja in trenutne obremenitve odjemalca na pametni števec poslal zahtevo za izklop posameznih naprav pri odjemalcu. Pri tem bomo uporabili najnovejše števce, ki pošiljajo meritve v skoraj realnem času. Prvič pa bomo uporabili tudi digitalne vhode in izhode pametnih števcev za samodejno izklapljanje naprav.

Ta projekt je bil z naslovom Fleksibilnost kot novo orodje za izdajo soglasja terminsko omejene povečave priključne moči izbran na razpisu Agencije za energijo za raziskave in inovacije za obdobje 2019–2021.