• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Projekti

Usmerjeni v prihodnost in razvoj

Že vse od leta 2010 v družbi Elektro Ljubljana sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. S sodelovanjem si je podjetje pridobilo dragocene izkušnje o poteku dela v konzorcijih in pri timskem delu. Zaposleni so dobili priložnost za aktivno sodelovanje na področju raziskav in razvoja. Družba pridobiva tudi dragocene informacije o stanju in razvoju najnovejših tehnologij ter čedalje pomembnejši usmerjenosti energetskega sektorja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ne nazadnje pa pridobiva tudi finančno spodbudo v obliki nepovratnih sredstev. Poleg naštetega se podjetju povečuje ugled, saj se kaže kot zanesljivi partner, ki lahko ponudi znanje in poligon za številne pilotske projekte.

 

Aktualno

OPSCI - Open SCI

OPSCI - Open SCI stands as a comprehensive platform designed to facilitate the sharing of technical data specific to Low Voltage (LV) distribution networks.

This inclusive portal extends its reach beyond conventional LV networks, incorporating non-synthetic LV setups, and areas where the collection of voltage and power measurement data is feasible.

Diving deeper, Open SCI provides a multifaceted repository of information, covering a spectrum that spans from detailed Common Information Model (CIM) documents to real-time measurements obtained from smart meters embedded within the LV network infrastructure. This rich and varied content serves as a valuable resource for professionals, researchers, and enthusiasts alike, offering an unparalleled opportunity to delve into the intricacies of LV distribution networks.

The portal fosters an environment where industry experts can access crucial technical insights, fostering collaboration and innovation in the field. From the foundational principles embedded in CIM documents to the dynamic data derived from smart meter readings, Open SCI serves as a nexus for the exchange of knowledge and advancements within the realm of LV distribution networks.

Open SCI portal is committed to promoting transparency and accessibility, empowering stakeholders with the tools and information necessary to navigate the complexities of LV networks. Whether you are engaged in research, system optimization, or simply seeking to deepen your understanding of LV distribution networks, Open SCI invites you to explore the wealth of resources it offers, bridging the gap between theory and practical application in the ever-evolving landscape of electrical distribution.

TP Gradisce
Figure: TP Gradisce with it’s LV feeders by different colour.

  • Real non-synthetic LV network named TP Gradisce: CIM document export (click LINK do download) from SCADA ADMS 3.8.3 Schneider Electric.
  • MATLAB structure file (click LINK do download)
  • Phase voltages from smart meter data (click LINK do download).
    Description: Data starts from cca. 2019 until nov. 2023; User side data has 10 min time resolution with subsequent phase voltages V_L1, V_L2 and V_L3 if three phase and only V_L1 if one phase user; Supply side (summary smart meter at transformer station) noted in data as user157 with 1 min time resolution voltage. All the data is per phase in V.
  • Active and reactive powers from smart meter data at supply side (transformer station 20/0.4 kV) and user side (click LINK do download).
    Description: Active and Reactive power in both directions from cca. 2019 until nov. 2023. Both supply side (at transformer station) noted in data as user 157 and all user data have 15 min time resolution. The data is in kW and kVAr in both directions; for example, Pplus_kW_ and Pminus_kW_ for the active power represent the power consumed and generated, respectively. The same accounts for the reactive power. According to the arithmetic method of measurement where the direction of electrical flow (A+ or A- or R+ or R-) has been adopted by most European countries during the transition from the traditional to advanced metering systems, the direction of power flow is determined for each phase separately. In three-phase meters, the arithmetic method of recording electrical energy and power is required. For the arithmetic registration, a three-phase meter simultaneously records the measured quantities in registers for received and delivered power and also for in the event that power is being generated in one of the phases. For example, if power flows in L1 and L3 towards user and in L2 power flows from user, in that case Pplus_kW_ sums L1 + L3 (the power of the phases that deliver to final user) and Pminus_kW_ sums the power of phase L2 that flows from the user (generation).
SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij